KANDEMİR “Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED)Çalışmaları”

çevresel ve sosyal etki değerlendirme çalışması kandemir almer proje almergroup

Toplantı Yeri/Tarihi/Saati : 

Karabük İli Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi, 04.04.2014, 14:30

Toplantının Amacı :

  • KARABÜK DEMİR VE ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından Karabük İlinde işletilmekte olan “Karabük Demir Çelik Fabrikası” faaliyetleri kapsamında “Kangal ve Çubuk Haddehanesi, Demiryolu Tekeri Haddehanesi ve 4 No’lu Hava Ayrıştırma Tesisi” projelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Firmanın IFC ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında planladığı söz konusu projeler için tarafımızca ulusal çevre mevzuatımız dışında kalan “Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED)Çalışmaları” yürütülmektedir. Bahse konu ÇSED çalışmaları çerçevesinde söz konusu projelerle ilgili bilgi vermek, görüş ve önerileri almak içinKarabük ilinde, projeden etkilenme olasılığı olan tüm kurum, kuruluşlar, üniversite ve bölge halkı için “Bilgilendirme Toplantısı” yapılmıştır.

Katılımcılar :

  • Karabük İlindeki tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri,  Üniversite Temsilcileri ve Bölge Halkı

Sonuç :  

  • Söz konusu toplantı tarihi ve yerinde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Kültür Turizm  Müdürlüğü, Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü, Zonguldak Çevre Koruma Derneği Karabük Şubesi, Kardemir A.Ş.  temsilcileri ve bölge halkının katılımı ile tarafımızca yürütülen toplantıda katılımcılar, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin muhtemel “Çevresel ve Sosyal Etkileri”  üzerine bilgilendirilmiş, görüş ve önerileri alınmıştır. Alınan görüş ve öneriler Kardemir A.Ş. tarafından değerlendirmeye alınmış olup, gerek ÇSED çalışmaları aşamasında gerekse projelendirme çalışmalarında göz önünde bulundurulacaktır.
Reklamlar