Karabük Demir Çelik, ÇSED Bilgilendirme Toplantısı

kardemir almerproje almergroup2

 

KANGAL VE ÇUBUK HADDAHANESİ, DEMİRYOLU TEKERİ HADDAHANESİ

VE

4 Nolu Hava Ayrıştırma Projesi

 

ÇSED BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Merkez-Karabük

04 Nisan 2014

 

PROJE KAPSAMINDA UYULACAK YÖNETMELİKLER

ÇEVRE İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

 • Çevre Kanunu
 • Su Ürünleri Kanunu
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
 • Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği
 • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 • Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
 • Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Alanlarının Kontrolü Yönetmeliği

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

 • İş Kanunu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
 • Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
 • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 

KardemirALMERPROJE

 

 

Reklamlar