Katı Atık Lisans Danışmanlığı

atık yönetim lisansları almergroup

 

KATI ATIK YÖNETİMİ NEDİR?

Her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde, doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması, uzaklaştırılması ve benzeri faaliyetlerin yasaklanması, çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek olan tüketim maddelerinin idaresini belli bir disiplin altına alarak, havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini, doğal zenginlikleri ve ekolojik dengeyi bozmasının önlenmesi ile buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesidir.

Kısaca; atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesidir.
Katı atık : Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeleri , arıtma çamuru, iri katı atık, evsel katı atık, “katı atık” kapsamı içinde yer almaktadır.
Katı Atık/Tehlikeli Atık Lisansları

* Geri dönüşebilen katı atıkların ve tehlikeli atıkların taşıma lisanslarının alınması

* Ayırma / toplamaya da geri kazanım/bertaraf tesislerinin lisanslarının alınması

Gemilerden atık alım lisanslarının alınması

 

Tehlikeli Atık Yönetim Planı nedir?

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (TAKY)’nde tanımlanan şekliyle;

Tehlikeli Atık Yönetim Planı: Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikalardır.

İl Tehlikeli Atık Yönetim Planları Niçin Yapılır?

İl Tehlikeli Atık Yönetim Planları; bir ilde oluşan tehlikeli atıkların miktarını, ne kadarının geri kazanıldığını, ne kadarının bertaraf edildiğini, ne kadarının geçici depolandığını tespit etmeye yarar. Yönetim planları en az 3 yıllık yapılır ve bu şekilde Bakanlığın hazırlayacağı tehlikeli atık yönetim planlarında ülkemizde hangi kapasitede kaç adet geri kazanım ve bertaraf tesisi olması gerektiğini tespit etmeye yardımcı olur.

Planları kimler hazırlamalıdır?

* Tehlikeli atık üreten tesisler

* Belediyeler (Evsel Tehlikeli Atıklar için)

* Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Tehlikeli Atık Yönetimi ve Projelendirme

* Faaliyetler sonucu oluşan atık yağlar ve diğer tüm tehlikeli atıkların sınıflandırılması

* Tehlikeli atıkların Geçici depolama sahalarında depolanması çalışması

* Nihai bertaraflarıyla ilgili proje, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verilmesi

* Tehlikeli atık depolama sahalarının projelendirme hizmetleri

 

Atık Azaltma ve Geri Kazanım Projeleri

*Tesislerden çıkan katı atıkların ve tehlikeli atıkların kaynağında azaltılması

* Geri dönüşebilenlerin ayrılarak ekonomiye tekrar kazandırılması

* Proje ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

 

Rehabilitasyon ve İyileştirme Projeleri

* Katı atık (çöp) sahalarının rehabilitasyonu ve projelendirme

* Tehlikeli atık sahalarının rehabilitasyonu ve projelendirme

* Maden ocaklarının rehabilitasyon projelerinin yapılması

Reklamlar