HAVA KALİTESİ

hava kalitesi hava kalitesi modellemesi almergroup ankalab

 

 

Hava Kalitesi; İnsan ve çevresi üzerine etki eden çevre havasında, hava kirliliğinin göstergesi olan kirleticilerinin artan miktarıyla azalan kalitelerini göstermektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hava kirliliğinin önemli boyutlarda olduğu kritik bölgelerde ve/veya kirlilik yükü büyük olan yeni tesisler için SKHKKY nin Ek-2’si kapsamında hava kalitesi ölçümlerinin yapılmasını istemektedir.

Hava emisyonu kapsamında değerlendirilen işletmelerin kurulması ve işletilmesinde; Tesis etki alanında SKHKKY Ek-2’de verilen hava kalitesi sınır değerlerinin aşılmaması gerekmektedir.

Laboratuvarımızda, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Hava Kalitesini Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında ölçüm ve analizler yapılmaktadır.

YAPILAN ÖLÇÜM & ANALİZLER

  • Partikül Madde(PM10) tayini
  • Çöken Toz ölçümleri
  • PM10 ve Çöken Toz İçerisinde Metal Tayini (Pb,Cd,Ni,As,Be,Co,Cr,Cu,Hg,Mn, Sb,Tl,Zn)
  • Uçucu Organik Buhar ve Bileşik Tayini
  • Ortam Havasında Metan ve Metan Olmayan Hidrokarbonların Tayini
  • Pasif Örnekleme Tüpleri ile Numune Alma (SO2,NO2,O3,HF,HCI,VOC,Aldehitler,H2S,BTEX,NH3)
  • Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Tayini
  • Dioksin Furan Örneklemesi

HAVA KALİTESİ MODELLEMESİ

ISCST3: industrial Source Complex Short Term
ISCLT3: industrial Source Complex Long Term

Reklamlar