Acil Durum Planı

işyeri acil durum planı almergroup başaranisg

 

 

Acil Durum Planı

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alınarak;
öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.
Olması muhtemel acil durumları değerlendirilir
Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirlenir,
Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alınır,
Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapılır,
Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,
Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,
Acil Durum Planı hazırlanır.

Reklamlar