Çevre Lisans Başvurusu için Gerekli Belgeler

çevre lisansı başvurusu için gerekli belgeler almergroup

 

 

Çevre Lisans Başvurusu için adımlar ve gerekli belgeler

ÇEVRE İZİN ve LİSANS BELGESİ adı altında yapılacak başvurularda birinci adım lisans konusu ile ilgili Özel Belgenin temini olmalıdır. (örneğin; Geri Kazanım için acil durum/müdahale planı, il müdürlüğü uygunluk yazısı, sanayi sicil belgesi) İkinci adımda ise Ortak Belgeler ve lisans konusu ile ilgili özel belge/belgeler beraberinde Geçici Faaliyet Belgesi başvurudur. Üçüncü ve son adımda ise lisans sürecini tamamlamak üzere Başvuru kapsamınıza uygun bilgi ve belgelerin (örneğin; Geri Kazanım için teknik uygunluk raporu, fizibilite raporu…) teslimidir.

Birinci adım : Özel belgeler
İkinci adım : Ortak belgeler
Üçüncü adım : Lisans sürecinin tamamlanması

İl Müdürlüğü uygunluk yazısı

Geçici faaliyet belgesi

İl Çevre Orman Müdürlüğü Geçici Faaliyet Belgesi

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Geçici Faaliyet Belgesi

Çevre lisansı başvurunda bulunacak işletmelerin sağlaması gereken fiziki şartlar

 

ÇEVRE LİSANS KONULARI

Çevre Lisansları beş ana başlık ve çeşitli alt başlıklar halinde ÇEVRE İZİN ve LİSANS BELGESİ adı altında bir araya toplanmıştır.

Geri Kazanım

Tehlikeli Atık
Tehlikesiz Atık
Atık Yağ
Bitkisel Atık Yağ
Atık Pil ve Akümülatör
Ömrünü Tamamlamış Lastik
Ambalaj Atığı
Bertaraf

Atık Yakma ve Birlikte Yakma
Düzenli Depolama
Ara Depolama

Tehlikeli Atık
İşletme

Tıbbi Atık Sterilizasyon
Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme
Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
Tanker Temizleme
Hurda Metal
Atık Kabul Tesisi
Arındırma

PCB Arındırma

Reklamlar