EVRAK ÜZERİNDEN “GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ”(

Evrak üzerinde geçici faaliyet belgesi almış işletmeler

 

EVRAK ÜZERİNDEN “GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ”(GFB) ALMIŞ İŞLETMELERİN DİKKATİNE!

Bilindiği üzere 01.04.2010 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (ÇKAGİLHY) kapsamında geçici faaliyet belgesi (GFB) başvuruları 01.07.2010 tarihine kadar 14 ilde elektronik ortamda, diğer illerde ise evrak üzerinden yapılmıştır.

Evrak üzerinden GFB almış işletmelerin çevre izni/çevre izni ve lisansı başvurularını Çevrimiçi Çevre İzinleri yazılım portalı üzerinden yapmaları gerekmektedir. Ancak sistem üzerinden doğrudan izin başvurusu yapılamamakta olup, tüm işletmelerin öncelikle GFB aşamasını geçmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak işlemler aşağıda sıralanmaktadır.

1. Evrak üzerinden GFB almış işletmeler Bakanlığımıza ya da  ‘’Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’’ ve ‘’Orman ve Su işleri Bakanlığı’’ bu kapsamda sunmuş oldukları belgeleri tekrar sisteme yükleyerek GFB başvurusunda bulunurlar.

2. Bakanlığımızca ya da İl Müdürlüklerince herhangi bir inceleme, değerlendirme ya da onaylama işlemi yapılmaz.

3. İşletmeci “başvuru durumu” nu “kabul” olarak görünce sistem üzerinden çevre izni/çevre izni ve lisansı başvurusunda bulunabilir.

Çevre İzni – Çevre İzin ve Lisansları (E-İzin)

Uygulamadan önce uygulanan konu bazlı izin sisteminin olumsuz yönleri arasında; her izin (emisyon izni, deşarj izni, atıklar ile ilgili lisanslar…) için ayrı ayrı aynı içerikte belgelerin istenmesi, istenen belge sayısının fazlalığı nedeniyle uzayan süreç ve artan maliyet gösterilebilir. Bütüncül bir uygulama olan Çevre İzni – Çevre İzin ve Lisansları (E-İzin), elektronik ortamın sağladığı avantajlar ile sayısal kayıt ve analizlere imkan sağlamaktadır. Daha önce ön izin – lisans aşamasında istenen 200 adet belge, Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) sürecinde 16 adet belgeye indirilmiştir. Bu kapsamda 11 adet yönetmelik ve 3 adet tebliğde değişiklik yapılmıştır.

 
Çevrimiçi Çevre İzinleri Projesinin amacı, işletmelerin kuruluş aşamasından itibaren yaşam evreleri boyunca çevre ile ilgili almak zorunda oldukları çeşitli izinlerin başvurularının tek bir noktadan çevrimiçi olarak yapılabilmesi, bu başvuruların yetkili mercilere iletilmesi ve bu merciler tarafından onaylanma sürecinin çevrimiçi tamamlanabilmesini sağlamaktır.

Uygulamanın hukuki altyapısını 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik oluşturmaktadır. Devlet Planlama Teşkilatının Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı’nda 15 nolu eylem olarak yer alan Çevrimiçi Çevre İzinleri Projesi, aynı zamanda Başbakanlığın öncelikli 11 e-devlet projesi arasında yer almaktadır.

 

Reklamlar