Mavi Bayrak ve Yüzme Suyu Kalitesi


mavi bayrak ve yüzme suyu kalitesi

 

 

Mavi Bayrak ve Yüzme Suyu Kalitesi

Mavi Bayrak programı plajların mükemmel düzeyde yüzme suyu kalitesine ulaşmalarını
gerektirir. Yüzme suyu kalite standartları, en uygun uluslararası ve ulusal standart ve
mevzuata dayandırılmıştır.
Mavi Bayrak bir uluslararası eko-etikettir ve bu nedenle yüzme suyu kalitesi konusunda bir
tane minimum global standardı vardır. Mevcut ulusal standartlar daha sıkı olmadığı sürece –
örneğin Toplam Koliform bakterisinin test edilmesi gibi – burada tanımlanan plajlar için
belirlenen yüzme suyu kalite standartları uygulanmalıdır. Daha katı ulusal standartların
olması durumunda plaj, yüzme suyu kalitesi konusunda daha yüksek düzeyde olan ulusal
standartlara uymak zorundadır.
Yeni kriterlere göre;
• Maksimum 28 günde bir numune alınacak,
• Her bir yüzme alanı için yüzme suyu profili oluşturulacak,
• Deniz suyu analizleri geçmiş 4 yılın verilerine göre bakılacak,
• Limit değerler fekal koliform için 100’ den 250’ ye çıkacak,
• Değerlendirmede 8. Kriterde anlatıldığı gibi 95 yüzdelik hesaplama yöntemi
kullanılacaktır.

Reklamlar