ÇALIŞANLARLA İLGİLİ OLARAK ALINACAK GENEL ÖNLEMLER,

ÇALIŞANLARLA İLGİLİ OLARAK ALINACAK GENEL ÖNLEMLER,

A) İŞÇİLERİN ÖZLÜK DOSYALARININ HAZIRLANMASI
İşçi özlük dosyalarında genel olarak bulunacak belgeler şunlardır.
01- İş başvuru formu
02- Personel görüşme formu
03- İş sözleşmesi
04- Vukuatlı nüfus cüzdanı fotokopisi
05- İkametgâh belgesi
06- Diploma sureti
07- Askerlik durum belgesi
08- Sürücü belgesi
09- Operatörlük belgesi ( kazancı ve iş makineleri ehliyetleri/sertifikaları)
10- SSK kartı fotokopisi
11- Adli sicil kaydı
12- Kan grubu belgesi
13- İşe giriş sağlık raporu
14- Odiyogram
15- Ağır ve tehlikeli işlere uygun sağlık raporu
16- Evlilik cüzdanı
17- Fotoğraf
18- İşyeri tarafından verilen işbaşı/oryantasyon ve iş güvenliği eğitim belgeleri
19- Çalışma süresince düzenlenen ücret hesap pusulası, yıllık izin, uyarı/ceza v.b. belgeleri.
20- Vizite kâğıtları/işten ayrılma veya çıkarılma belgesi/kıdem-ihbar hakkı/ibraname.

Reklamlar