ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK ATIKLARIN YÖNETİMİ

İşletmeler, Atık Elektrikli
Elektronik Eşyaların Kontrolü
Yönetmeliği (AEEE Yönetmeliği) Resmi
Gazete’de yayınlanmadan önce de
tesislerinde oluşan atık elektrikli ve
elektronik eşyalarını diğer atıklardan ayrı
biriktirme ve Valilikten uygunluk almış
tesisler vasıtasıyla geri dönüştürme veya
bertaraf ettirme imkanına sahipti.
Yönetmelik yayınlandıktan sonra
işletmelere bu atıkların toplanması ve bertarafı / geri dönüştürülmesi konusunda
yasal bir takım yükümlülükler getirildi.
Atık Elektrikli ve Elektronik Atık Listesi aşağıdaki gibidir:
ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA KATEGORİLERİ AYRINTILI LİSTESİ
Büyük Ev Eşyaları
a) Büyük soğutucu cihazlar
b) Buzdolapları
c) Dondurucular
ç) Gıdaların soğutulması, korunması ve saklanması için kullanılan diğer büyük cihazlar
d) Çamaşır makineleri
e) Çamaşır kurutma makineleri
f) Bulaşık makineleri
g) Pişirme cihazları
ğ) Elektrikli ocaklar
h) Elektrikli saclar
ı) Mikrodalga fırınlar
i) Gıda pişirici ve hazırlayıcı diğer büyük
cihazlar
j) Elektrikli ısıtıcılar
k) Elektrikli radyatörler
l) Odaların, yatakların ve oturma gruplarının ısıtılmasında kullanılan diğer büyük
cihazlar
m) Elektrikli vantilatörler/ aspiratörler
n) İklimlendirme cihazları
o) Diğer fan, havalandırma ve iklimlendirme ekipmanları
ö) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer büyük ev eşyaları
Küçük Ev Aletleri
a) Elektrikli süpürgeler
b) Halı yıkama makineleri
c) Diğer temizleme makineleri
ç) Örgü, dokuma, dikiş makineleri ve diğer kumaş işleyici makineler
d) Ütü makineleri, ütüleme ve diğer giysi bakım aletleri
e) Tost makineleri
f) Kızartma makineleri
g) Öğütücüler, kahve makineleri, paketleme cihazları
ğ) Elektrikli bıçaklar
h) Saç kesimi, saç kurutucu, diş fırçalama, tıraş, masaj ve diğer vücut bakım aletleri
ı) Duvar ve kol saatleri ve diğer zaman ölçümü ve göstergesi veya kaydı için
kullanılan aygıtlar
i)Tartılar
j) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer küçük ev aletleri
Bilişim Ve Telekomünikasyon Ekipmanları
a) Merkezi veri işlemesi:
1) Ana bilgisayarlar (Mainframe)
2) Mini bilgisayarlar
3) Yazıcı Birimleri
b) Kişisel bilgisayar ekipmanları:
1) Kişisel bilgisayarlar (Merkezi
işleme birimi, fare, ekran ve klavye
dâhil)
2) Dizüstü bilgisayarlar (Merkezi
işleme birimi, fare, ekran ve klavye
dâhil olmak üzere notebook, laptop
ve benzeri)
3) Avuçiçi bilgisayarlar (Notepad ve
benzeri)
4) Yazıcılar
5) Kopyalama ekipmanı
6) Elektrikli ve elektronik daktilolar
7) Cep ve masa hesap makineleri ve elektronik bilgi toplama, muhafaza etme, işleme,
sunma veya iletme için kullanılan diğer ürün ve ekipmanlar
8) Kullanıcı terminalleri ve sistemleri
9) Faks makineleri
10) Teleks
11) Telefonlar
12) Ankesörlü telefonlar
13) Kablosuz telefonlar

14) Cep telefonları
15) Telesekreterler ve telekomünikasyon vasıtasıyla ses, görüntü ve başka bilgilerin
iletilmesi için kullanılan diğer ürün ve ekipmanlar
16) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer bilişim ve
telekomünikasyon ekipmanları
Tüketici Ekipmanları
a) Radyo alıcıları
b) Televizyon alıcıları
c) Video kameraları
ç) Video kaydediciler
d) Hi-fi kaydediciler
e) Ses yükselteçleri
f) Müzik enstrümanları
g) Telekomünikasyon dışında görüntü ve sesin
dağıtımını sağlayan sinyaller ve diğer
teknolojiler de dâhil olmak üzere, görüntü ve
ses kaydı veya bunların reprodüksüyonu
amacıyla kullanılan diğer ürün ve ekipmanlar
ğ) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer tüketici ekipmanları
Aydınlatma Ekipmanları
a) Evsel kullanım hariç floresan lambalı aydınlatıcılar
b) Düz floresan lambalar
c) Kompakt floresan lambalar
ç) Basınçlı sodyum lambalar ve metal halit lambalar dâhil olmak üzere, yüksek güçlü
deşarj lambaları
d) Düşük basınçlı sodyum lambalar
e) Akkor flamanlı ampuller hariç ışık verme veya ışık kontrolü için kullanılan diğer
ekipmanlar
f) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer aydınlatma ekipmanları
Elektrikli Ve Elektronik Aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak
üzere)
a) Matkaplar
b) Testereler
c) Dikiş makineleri
ç) Ahşap, metal veya diğer malzemelerin işlenmesinde kullanılan torna, değirmen,
kumlama, zımpara, kesme, parçalama, delme, delik açma, dövme, katlama, eğme ve
diğer işleme aletleri
d) Perçinleme, çivileme, vidalama; perçin, çivi ve vida sökme ve benzer işlemler için
kullanılan aletler

e) Kaynak, lehim makineleri ve benzer makineler
f) Sıvı veya gaz halindeki maddelerin sprey, dağıtma, sürme veya diğer şekillerde
uygulanması için kullanılan ekipmanlar
g) Çim biçme ve diğer bahçıvanlık işlerinde kullanılan aletler
ğ) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer elektrikli ve elektronik
aletler
Oyuncaklar, Eğlence Ve Spor Ekipmanları
a) Elektrikli tren ve yarış arabası takımları
b) El tipi video oyun konsolları
c) Video oyunları
ç) Bisiklet sürme, koşma, kürek çekme vb. sporlar için kullanılan bilgisayarlar
d) Elektrikli veya elektronik spor aletleri
e) Jetonlu makineler
f) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer oyuncaklar, eğlence ve spor
aletleri
Tıbbi Cihazlar (emplantasyon ürünleri ve hastalık bulaşıcı temaslarda
bulunan ürünler hariç)
a) Radyoterapi ekipmanı
b) Kardiyoloji ekipmanı
c) Diyaliz
ç) Sun’i teneffüs tertibatı
d) Nükleer tıp ekipmanı
e) Tüp teşhisleri için gerekli laboratuvar ekipmanı
f) Analiz ekipmanı
g) Derin dondurucular
ğ) Üreme testleri
h) Hastalıkların, yaraların ve sakatlıkların tespit edilmesi, önlenmesi, izlenmesi,
iyileştirilmesi, hafifletilmesi için kullanılan diğer cihaz ve aletler
ı) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer tıbbi cihazlar
İzleme Ve Kontrol Aletleri
a) Duman dedektörü
b) Isı ayarlayıcıları
c) Termostatlar
ç) Evsel veya laboratuvar ortamında kullanılan ölçme, tartma ve ayarlama cihaz ve
aletleri
d) Endüstriyel tesislerde kullanılan diğer kontrol ve izleme enstrümanları (örneğin
kontrol panelleri)
e) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki izleme ve kontrol aletleri

Otomatlar
a) Sıcak içecek otomatları
b) Sıcak veya soğuk şişe veya kutu otomatları
c) Katı ürünler için otomatlar
ç) Para otomatları
d) Otomatik şekilde her çeşit ürün teslim eden bütün aletler
e) Elektrikli ve elektronik eşya tanımı kapsamındaki diğer otomatlar
Elektrikli Ve Elektronik Eşya (EEE)Üreticilerinin Yükümlülükleri;
a) Teknik ve ekonomik imkânlar esas olmak üzere, uluslararası gelişmelere bağlı
olarak, elektrikli ve elektronik eşyaların üretim, ürün temini, ürün geliştirme, AR-GE
ve tasarım faaliyetlerinde bu Yönetmelik kapsamındaki zararlı maddelerin
kullanımından kaçınmak veya yerlerine daha güvenli alternatif maddeleri kullanmak
için gerekli çalışmaları yapmak,
ç) Ürün bilgisi açıklamalarında “AEEE Yönetmeliğine Uygundur” ibaresine yer vermek,
d) Her yıl Şubat ayı sonuna kadar Uygunluk Beyan Formunu doldurarak Bakanlığa
sunmak,
f) Kendileri veya organizasyonunda yer aldığı yetkilendirilmiş kuruluş tarafından, bu
Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin AEEE yönetim
planını hazırlamak ve Bakanlık onayına sunmak,
g) Evsel AEEE’lere dair Tablo
13.1’de belirtilen toplama
hedeflerinin, Tablo 13.2 ve
13.3’te belirtilen geri dönüşüm ve
geri kazanım hedeflerinin
gerçekleştirilmesini sağlamak,
ğ) Geri Dönüşüm ve geri kazanım
hedeflerini lisanslı işleme tesisleri
ile birlikte gerçekleştirmek,
h) Yönetmelikte belirtilen teknik özellikleri sağlayan tesislerde işlenmesini sağlamakla,
işleme imkânının bulunmaması durumunda bertarafı için bir sistem kurmak ve
maliyetleri karşılamak,
i) Evsel olmayan AEEE’lerin
toplanması, işlenmesi ve bertaraf
edilmesi amacıyla bir sistem kurmak,
j) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş
tarihinden sonra piyasaya sürülen
EEE’leri TS-EN’nin 50419 sayılı Türk
Standardına uygun olarak
yönetmelikte yer alan sembolle
işaretlemek,
k) Piyasaya sürecekleri EEE’ler için esasları Bakanlıkça belirlenen kayıt sistemine
başvurmak ve Bakanlıktan kod numarası almak.

Reklamlar