EĞİTİM BELGELERİ

EĞİTİM BELGELERİ
İşyerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için, işveren (Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ) hükümlerine uygun olarak çalışanlara 11.maddede yer alan konularda eğitim vermekle yükümlüdür. Bu yönetmeliğin 15. maddesinde eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar belirtilmiştir, bu madde kapsamında eğitim çeşidine göre işyeri hekimi veya işyerinde iş güvenliği ile görevli bir mühendis bu eğitimleri verebilir ve 17. maddeye göre de bu eğitim belgelendirilir.
Bu durumda bünyesinde eğitim verecek elemanlardan birini bulunduran firmaların, eğitimi piyasadaki özel firmalardan alması gerekmez.
İşveren, her işçinin çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlamak zorundadır. Bu eğitim özellikle;
1) İşe başlanmadan önce,
2) Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,
3) İş ekipmanlarının değişmesi halinde,
4) Yeni teknoloji uygulanması halinde,
yapılır.
Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.

Reklamlar