KİŞİSEL KORUYUCULARIN ZİMMET BELGESİ İLE VERİLMESİ.

KİŞİSEL KORUYUCULARIN ZİMMET BELGESİ İLE VERİLMESİ.
İşyerinde çalışan işçilere (Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik: Madde 8) hükmüne uygun olarak kişisel koruyucu donanımlar verilecektir.
İşveren yönetmelikte Ek III’de belirtilen işlerde çalışanlar kapsamında, Ek-II’de belirtilen kişisel koruyucu donanımlardan işçilerin sağlık ve güvenlikleri için gerekli olanları, Ek-I’de örneği verilen tabloya göre değerlendirecek ve işçilere zimmetle verecektir.
İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi alacaktır.
İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.
İşçiler kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirecektir.

Reklamlar