SAĞLIK RAPORLARININ ALINMASI.

SAĞLIK RAPORLARININ ALINMASI.

1-Çalışanlara sağlık raporları alınacaktır.
a- İşe giriş sağlık raporu alınacak.
b- Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için formatı ağır ve tehlikeli işler yönetmeliğinde (veya işyeri sağlık birimleri ve işyeri hekimleri görevleri ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik) var olan örneğe uygun olarak sağlık raporu alınacak.
c-İşçiler periyodik olarak yılda bir defa sağlık muayenesine tabi tutularak, sonuçları raporlarına işlenecek.
d-Mutfak veya yemekhanede görevli işçilerin periyodik olarak 3 ayda bir portör muayeneleri yapılacak.
e-Kurşun izabe ve hurdaları işi ile çalışan işçilerin her 3 ayda bir detaylı kan tetkikleri yapılacak, cıva ile çalışanların 3 ayda bir, arsenik ile çalışanların 6 ayda bir detaylı kan tetkikleri yapılacak, diğer kimyasallarla ilgili olarak en az yılda bir ve hekim tavsiyesi ile belirli aralıklarla laboratuar tetkikleri yapılacaktır.
f-Radyasyon alan işlerde çalışan işçilerin aldıkları radyasyon dozimetre ile ölçülerek, bu ölçümler ayda bir defa değerlendirilecek, alınan dozun, izin verilen doz üzerinde olduğunun belirlenmesi halinde işçi bir süre işten uzaklaştırılacak ve yıllık total doz korunacaktır.
2-Tozlu (maden, tarım, tekstil, boya v.b.), kaynak gazlı-dumanlı, kimyasal madde ortamlı işyerlerinde çalışan işçilerin sağlık muayeneleri ile birlikte periyodik olarak 6 ayda bir akciğer radyografileri çektirilecektir.
3-Gürültülü ortamlarda çalışan işçilerin sağlık muayeneleri ile birlikte kulak duyma oranları ölçtürülerek belgelendirilecektir.

Reklamlar