İNŞAAT İŞKOLU İÇİN GENEL ÇEKLİST

İNŞAAT İŞKOLU İÇİN GENEL ÇEKLİST

A) İŞYERİNDE OLMASI GEREKEN KAYIT VE BELGELER
1-Sağlık ve güvenlik planı
2-İnşaatın İlgili Bölge Müdürlüğüne verilmiş Bildirim Formu
3-Koordinatör tarafından düzenlenmiş Risk Değerlendirme Raporu
4-İşçi özlük dosyaları
5-Sağlık raporları
6-İskele kontrolü
7-Kaldırma araçlarının kontrolü
8-Sürücü ve operatör belgeleri
9-İş ekipmanlarının kontrolü
10-Eğitimin belgelendirilmesi
11-Elektrik tesisatı ve topraklama, paratoner kontrolü

B) ORGANİZASYON
12- Koordinatör
13- İşyeri hekimi-sağlık birimi (50’den fazla işçi çalıştıran işyerleri)
14- işyeri hemşiresi veya sağlık memuru ( “ )
15- İş sağlığı ve güvenliği kurulu ( “ )
16- İlk yardım, yangınla mücadele ekibi

C) YAPI ALANINDAKİ ASGARİ KOŞULLAR
17-Trafik yolları – Tehlikeli alanlar için ikaz levhaları
18-Araç yolları
19-Yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için özel önlemler
20-Hava koşulları önlemleri
21-Düşen cisimler
22-Yüksekten düşme
23-Döşeme boşlukları koruyucuları
24-Seyyar iskele ve merdivenler
25-İskeleler
26-Kaldırma araçları
27-Kazı ve malzeme taşıma araç ve makineleri
28-Tesis, makine, ekipman
29-Kazı işleri, kuyular, yeraltı işleri, tünel ve kanal işleri
30-Yıkım işleri
31-Metal veya beton karkas, kalıp panoları ve kalıp sökümü
32-Çatılarda çalışma
33-Odaların taban, duvar ve tavanları
34-Pencereler – Çatı Pencereleri
35-Dinlenme ve Barınma yerleri
36-Özel riskler

Reklamlar