Çevre Görevlisi ve Çevre Gönüllüsü arasındaki fark

şablonzxz

Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Görevlisinin Nitelikleri ve Görevleri

Tesis veya faaliyetlerde, tesis veya faaliyetlerin çevre yönetim birimlerinde veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarında çalışacak çevre görevlisinde en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olması zorunluluğu aranmaktadır. Yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarında çalışacak çevre görevlilerinin Bakanlıkça düzenlenecek çevre görevlisi eğitimine katılıp, sonunda yapılacak sınavda başarılı olması zorunludur. Sınavda başarılı olanlara Çevre Görevlisi Sertifikası verilir. Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar veya çevre mühendisliği alanında yüksek lisans ve/veya doktora eğitimi almış olanlar sınav şartı aranmaksızın Çevre Görevlisi Sertifikası alırlar. Çevre Görevlisi Sertifikası olmayanlar, faaliyet veya tesislerde, çevre yönetim biriminde veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarında çevre görevlisi olarak çalışamazlar. Diğer yandan çevre yönetim biriminde en az bir tane çevre mühendisi veya çevre mühendisliği alanında yüksek lisans ve/veya doktora eğitimi almış personel çalıştırılması zorunludur.

Çevre Gönüllüsünün Nitelikleri ve Görevleri

Bu yönetmelik ile Çevre gönüllüsünde aranacak nitelikler şunlardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması, en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olması, kurum, kuruluş ve işletmelerde en az beş yıl süreyle çevre konularında çalışmış olması, bakanlık tarafından düzenlenecek çevre mevzuatı eğitimine katılmış olması, bakanlık tarafından yapılacak sınavda başarılı olması şartları aranmaktadır.

Reklamlar