İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI
İşverenin kazaları önlemek için işçiyi gözetme borcu olduğu kadar, işçinin de işverenin bu borcunu yerine
getirebilmesine destek olma zoru
nluluğu vardır. Bunun için işyerlerinde
iş sağlığı ve güvenliği kurulu
oluşturulur.
Bir işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması için 3 şart vardır;
•50 ve daha fazla işçi çalıştırma,
•Sanayiden sayılan bir işyeri olma,
•6 aydan daha fazla sü
reli iş yapma 50 ve daha fazla işçi sayısı kapsamına işyerinde sigortalı işçi olarak görünen herkesgirmektedir.
İşyerinin İş Kanunu kapsamına girmesi ve sanayiden sayılmasıda iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurma zorunluluğu için
gerekli diğer bir ön koşuldur.
İŞYERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI ÇALIŞMA REHBERİ
6 aydan fazla sürekli işin yapılacağı yerler ise genelde proje tabanlı veya dönemlik çalışmalardır. İşin başlaması
ile bitmesi arasındaki dönemin iş programına göre 6 aydan fazla süreceği belli olan ve bu süre içinde devamlı 50
ve daha fazla işçi çalıştıracak olan her türlü sanayiden sayılan işyeri, elli işçi çalışmaya başladığında kurulkurmak durumundadır. Kurul biri şarta bağlı olmak üzere 8 kişiden oluşmaktadır. Sivil savunma uzm. yoksa olur
1-İşveren veya işvereni temsil etmeye tam yetkili işveren vekili;
•Bu kişi kurul başkanıdır.
2-İş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu mühendis veya teknik eleman;
•Bu kişi kurul sekreteridir.
Bakanlıkça verilen eğitim veya sınav sonucu alınabilen iş güvenliği uzmanlığı sertifikası olan mühendis veya teknik elemandır İşveren tarafından atanır.
3-İşyeri hekimi, işyeri hekimliği sertifikası olan doktordur. İşveren tarafından atanır.
4-Personel, sosyal işlerden veya mali ve idari işlerden sorumlu bir yönetici;
Personel müdürü, insankaynakları, endüstriyel ilişkiler veya mali ve idari işler diye adlandırılabilen birim sorumlularından biri veya bu bölümde çalışanların arasından bağlı bulunduğu bölümü temsil etme yeteneğine sahip olan bir kişi.
5-Formen ustabaşı veya usta; İşyerinde ilk amir pozisyonunda iş yapan formen, ustabaşı veya usta ya da bu pozisyona muadil işçilerin temsilcisi olan kurul üyesidir. Seçimle belirlenen kişitemsilcileri olur.
6-Sendika temsilcisi yoksa işçi temsilcisi; İşye rinde yetki alıp sözleşme bağlamış sendika varsa ve temsilcisi seçilmiş veya atanmış ise bu kişi kurul üyesidir. Sendika temsilcisi birden çok ise aralarından seçimle belirledikleri biri, sendika temsilcisi yoksa işçilerin yarısından fazlasının katıldığı b ir toplantıda çoğunlukla seçilen kişi kurul üyesi olur.
7 -İş sağlığı ve güvenliği işçi temsilcisi; işçilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili istek ve beklentilerini, uygulama ile ilgili görüşlerini ve iyileştirme için katılımlarını sağlamak amacıyla İşçi lerin aralarından seçecekleri bir kişi.
8 – Varsa sivil savunmadan sorumlu eleman; işveren işyerinde ilan etmek şartıyla çalışanlarından birini sivil savunma uzmanı atayabilir.
  • Kurul üyelerinin seçimleri;
Kurul üyeleri seçimle belirlenir. Çalışanlar en az 48 saat önce amaç, yer ve saatbildirilerek toplantıya davet edilirler. Davet bildirimleri imza karşılığı yapılır. Toplantı günü de katılanların imzaları alınır. İşveren seçim yapacaklar arasından 3 kişilik seçimi yönetecek bir divan oluşturulmasına zemin hazırlar ve divana, toplantı anında işyerinde çalışan toplam işçi sayısını bildirir, Kurul üyeleri ve yedeklerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda görevlerini yerine getirebilmeleri için eğitim almaları gerekmektedir. Eğitim İçin kullanılan saatler çalışma saatidir
Reklamlar