İSG alanında risk grupları

çalışma-alanında-özel-risk-grupları
ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI

İSG alanında risk grupları
oKadın, ,
oÖzürlü ,
oGenç ,
oYaşlı ,
oGöçmen çalışanlar
İlgili mevzuat
T.C. Anayasa’ sında Madde 50:
“Kimsenin yaşına uygun olmayan işlerde çalıştırılmayacağı” ve “çocukların, kadınların ve sakatların çalışma hayatı bakımından özel olarak korunması gerektiği” şeklinde hüküm vardır.
Madde 15 :
“Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler ve diğer hassas risk grupları, özellikle bunları etkileyen tehlikelere karşı korunurlar.” hükmü yer almaktadır.
İş sağlığı ve güvenliğinde alanında risk grupları
Kadın İşçiler
4857 sayılı İş Kanunu, kadınların genel olarak ağır ve tehlikeli işlerde, yer altı ve su altı işlerinde çalışamayacaklarını hükme bağlamıştır. Kadın işçilerin, gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye doktorlarına muayene ettirilerek, çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair sağlık raporlarının alınması şarttır.
Bu işçilerin muayeneleri her altı ayda bir tekrarlanır.
Hamile kadın işçiler hamilelikleri süresince istemezlerse, yeni doğum yapmış işçiler doğumu izleyen sekiz haftalık süre boyunca,emziren işçiler doğumu izleyen altı ay boyunca gece çalıştırılamazlar. Hekim raporu ile bu süre uzatılabilir.
Hamile, yeni doğum yapmış ve emziren işçiler günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz.
Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz. İşçinin hafif işte çalıştırılması mümkün değilse, işçinin isteğine bağlı olarak ücretsiz izinli sayılması sağlanır
Hamile işçinin, ani darbelere, sarsıntıya, uzun süreli titreşime maruz kalacağı işlerde çalıştırılmaları yasaktır. Hamile işçinin KKD kullansa dahi, 80 dB daha az gürültülü yerde çalışması sağlanır.
Kadın işçilere, bir yaşından küçük çocuklarını emzirebilmeleri için günde toplam bir buçuk sat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.
Reklamlar