Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

havalandırma-ve-iklimlendirme-prensipleri
Ortam havasının özellikleri
  • Havalandırmanın genel prensipleri
  • Havalandırma ve hava ihtiyacı
  • Doğal, lokal veya genel havalandırma
  • İşyerlerinde iklimlendirme,
İlgili mevzuat
HAVALANDIRMA
Tanımı; Kapalı bir hacme, tabii veya mekanik bir yolla temiz hava akımı sağlamaktır.
Amacı; Zararlı toz, duman, buhar veya isi çıktığı kaynaktan emerek, henüz işçiler teneffüs etmeden ortam dışına atmak işyeri ortamın da bulunmasına müsaade edilen max. değeri geçmemesini sağlamak Endüstriyel ortamlarda havalandırma tipleri
1.Endüstriyel ortamlardaki genel havalandırma işçilerin sağlığına ve emniyetine etki edebilecek tehlikeli kimyasal kirleticilerin, kokunun ve ısının kontrolü amacı ile yapılır.
2. Bir çok durumda ısının ve zararlı gazların kaynağında yakalanarak egzoz edilmesine çalışılır. Endüstriyel ortamlarda havalandırma kriterleri.
Havalandırma yöntemleri Endüstriyel havalandırmanın iki nedeni ve buna bağlı olarak iki ana kriteri vardır
Birincisi ortamda mevcut kaynaklardan yayılan ısının atılması, ikincisi ise kaynaklardan yayılan zararlı gaz ve kirleticilerin atılmasıdır.
3.Bazı hallerde bu iki kaynak birlikte etkilidir.
4.Bu gibi durumlarda çözüme lokal ve genel havalandırmanın birlikte uygulanması ile ulaşılır.
A.DOĞAL HAVALANDIRMA:
Baca ve rüzgar etkisi
B.DOĞAL-MEKANİK HAVALANDIRMA:
Rüzgar enerjisiyle çalışan baca aspiratörleri kullanılır.
C.MEKANİK HAVALANDIRMA:
a.Mekanik Girişli Doğal Çıkış: (Vantilatörlü)
b.Doğal Girişli Mekanik Çıkış: (Aspiratörlü)
c.Mekanik Giriş
-Mekanik Çıkış: (Vantilatör
lü ve aspiratörlü
Yüksek tavanlı, doğal hava hareketleri olabilen, geniş çalışma alanlarında genel havalandırma yeterli olabilir.
Çalışma ortam atmosferinde kabul edilebilir limit metal oksit dumanı için 2 mg/m3’dur.
Fan tipleri ;
Hava hareketini sağlayan cihazlara fan denir. Havalandırma sistemlerinde “radyal” ve “aksiyal” tipli fanlar kullanılabilir. Fan havayı ortamdan emiyorsa “aspiratör”, ortama hava veriyorsa “vantilatör” denir.
1.İSİGT M.200
-Aspirasyon tesisatının günlük bakım ve temizliği ile üç a
yda bir de genel kontrol ile temizliği yapılacak ve onarımlardan sonra, tesisatın kuruluş karakteristiği bozulmayacaktır.
İKLİMLENDİRME
A. Ortamdaki sıcaklık, nem ve hava hızının klima santralleri aracılığıyla ayarlanmasıdır. Endüstride daha ziyade pamuk iplik üretim tesislerinde yapılır. Kapalı bir ortamın sıcaklık, nem, temizlik ve hava hareketini insan sağlık ve konforuna veya yapılan endüstriyel işleme en uygun seviyelerde tutmak üzere bu kapalı ortamdaki havanın şartlandırılmasıdır.
B.Konfor bölgesi ;
Dünyada kabul edilmiş araştırmalara göre, insanlar belli bir sıcaklık ve nem aralığında ve temiz havalı ortamlarda rahat etmektedirler. konfor bölgesi (nem %30 ile %60, sıcaklık 20-270C).
C.Hava sıcaklığı, havanın nem oranı ve hava akım hızının beraberce kişi üzerinde yarattığı sıcaklık etkisine efektif sıcaklık
denir
D. 1 desipol = İçinde 1 olf koku üretilen bir odaya 10 lt/s taze hava verildiğinde insan burnunun algıladığı kokudur. Kısacası desipol, algılanan iç hava kalitesinin bir ölçüsüdür İklimlendirme ile ilgili İSİG talimatları ;
1.İşyerlerindeki hava hacmi, makine, malzemelerin kapladığı hacimler dahil olmak üzere, işçi başına en az 10 metreküp olacaktır. Hava hacminin hesabında, tavan yüksekliğinin 4 metreden fazlası nazara alınmaz.
2.Koğuşların pencerelerinin üst kısımları, her zaman açılıp kapanacak şekilde (vasistaslı) olacak, ayrıca koğuşlardaki havayı
değiştirecek, tesisat, baca, menfez veya elektrikli ventilasyon cihazları bulunacaktır.
3.Koğuşlarda tavan yüksekliği 280 santimetreden aşağı olmayacak ve adam başına düşen hava hacmi, en az 12 metreküp olarak hesap edilecek
4.Kapalı işyerleri günde en az bir defa bir saatten aşağı olmamak üzere baştan başa havalandırılacaktır.
5.Kurşunla çalışmalar yapılan işyerlerinde, adam başına 15 metreküp hacim düşecek ve 4 metreden fazla tavan yükseklikleri, bu hesaba katılmayacaktır. İşyeri havasından, periyodik olarak numuneler alınarak kurşun miktarı ve bu miktarın 0, 15 mg/m3
geçmemesi sağlanacaktır.(sağlık muayenesi 6 ayda bir)
6.Civa seviyesi
tayin edilecek ve buseviyenin 0, 075mg/m3yukarıya çıkmaması sağlanacaktır.
7.Arsenik miktarıtayin edilecek ve bu miktarın 0, 5mg/m3 yukarıya çıkmaması sağlanacaktır.
8.Fosfor ve fosfor bileşikleri ile yapılan çalışmada ,yeterli ve aşağıdan aspirasyon sistemi uygulanacak.
9.Kadmiyum oksit tozu ve dumanının, çevreye yayılması önlenecektir. Kaplama tanklarının kenarlarına, sıvı seviyesine yakın,
aspirasyon sistemi kurulacak, çevre havasında kadmiyum miktarı, 0, 1mg/m3geçmeyecek.
10.İşyeri havasında, berilyum miktarı (2)mg/m3 geçmeyecektir.
11.Benzen ile çalışılan işyerlerinde, benzenin havadaki konsantrasyonu, 20 ppm den fazla olmayacaktır
12.İşyeri havasındaki karbon sülfür miktarı hiç bir şekilde 20 ppm veya 60 mg/m3 ’ü geçmeyecektir.
13.Kükürtlü hidrojen miktarı, 20ppmi geçmeyecektir
14.Yetişkin bir insanın genel olarak saatte 30 metreküp temiz havaya ihtiyacı vardır Filtrelerin çıkış borularının ağzı, işyeri çatısından en az 180 cm yüksekte veya en yakın kapı ve pencereden 8 m uzakta olacaktır. Karbondioksit miktarının binde birin üstüne çıkmayan havaya temiz hava denir Solunum sistemimiz 4 ana kısımdan oluşmaktadır:
1-Burun ve ağız,
2-Nefes borusu,
3-Bronşlar,
4-Bronşiyol ve alveoller, Solunan tozların tane büyüklüğü genellikle 60 mikronun altındadır. Solunum yoluyla akciğerlerdeki ulaşan ve orada birikerek pnömokonyoz hastalığını yapan tozların tane büyüklükleri 0,5-5 mikron arasındadır.5 mikrondan
büyük olan tozlar üst solunum yollarında tutulur, alveollere kadar gidemez, 0,5 mikrondan küçük öksürerek dışarı atılırlar.
Reklamlar