YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG

YÜKSEKTE-ÇALIŞMA-İSG
Yüksekte çalışmalarda kullanılan ek
ipmanlar ve riskler,
Yüksekte çalışanların toplu ve bireysel korunması
Çalışma platformu
Seyyar merdivenler ve halatlar
İskeleler
İlgili mevzuat
Yükseklik
Düştüğünüzde yaralanma riski olan her nokta yüksekte çalışmadır. Bir iskemlenin üstü dahi yaşlı bir insan için
yüksekte çalışma sayılır. Yer seviyesinin altında bile yüksekte çalışma olabilir
YÜKSEKTE YAPILAN İŞLERDE ÇALIŞAMAYACAKLAR
a) 18 yaş altındakiler,
b) Bedensel engelliler
c) Kronik hastalar
-dolaşım sistemi hastalıkları (hiper
-hipotansiyon, kalp bozukluğu, kalp yetmezliği, kalp pili kullanımı, enfarktüs)
-böbrek hastalıkları
-şeker hastalığı
-nörolojik hastalıklar (sara nöbetleri)
-psikiyatrik hastalıklar
d) Baş ve boyun travması geçirenler, ilaç, alkol,uyuşturucu alışkanlığı olanlar, görme bozukluğu, vertigo belirtisi
e) Yükseklik fobisi bulunanlar
ÇALIŞANIN GÜNLÜK SAĞLIK KOŞULU
1.Tetanos aşıları da yapılmalı
2.Çalışanların günlük kontrollerinde, o gün itibariyle, grip, soğuk algınlığı, ishal, vb. yüksekte çalıştırılmamalı
3.Psikolojik bozukluğu bulunanlar ile, alkolikler ve uyuşturucu kullananlar yüksekte çalıştırılmamalıdır
ÇALIŞMALARDA HAVA KOŞULU
1.•Kuvvetli rüzgâr alan iş yerlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan işçiler çalıştırılmayacaktır. 40-50km/saat’ in üzerindeki rüzgar hızlarında çalışılmamalıdır.
2.Zeminin kaygan olması halinde, yüksekte yapılan her türlü bakım ve onarım çalışmaları durdurulacaktır.
3.•İşveren, yağışlı havalarda, kendilerini koruyacak kapalı bir yer sağlamakla yükümlüdür.
4.•İşçiler ıslak elbise ile çalıştırılamaz.
YÜKSEKTEN DÜŞMENİN NEDENLERİ
1.Bilgi Eksikliği veEleman Atama:
2.İş Güvenliği Kurallarının Teşvik Edilmemesi:
3.Mühendislik:
4.Yetersiz Kişisel Koruyucu Ekipman:
5.Yetersiz Gözlem ve Bakım Programı:
6.Yetersiz/ Düşük Kaliteli Ekipman Alımı:
7.Yetersiz Ödüllendirme:
Güvensiz Çalışma Yöntemleri
İLK MÜDAHALE
–ACİL YARDIM; Düşme kurtarma alanına gereksiz personelin girmesi önlenmelidir. Düşenle konuşulmalıdır. Yaralı erişilebilir yerde ise onunla konuşularak rahatlaması sağlanmalıdır
. Emniyet semerindeaskıda kalan kişi hemen yere yatırılmamalıdır.
YÜKSEKTE İNSAN GÜVENLİĞİ
1. Riski Ortadan Kaldırma Makine, alet ve teçhizatı düşme riski olmayan yerlere yerleştirmek.
2. Tehlikelere Karşı Önlem Alma Düşme tehlikesini yok etmek için korkuluk v.s.temin etmek.
3. İşçiyi Koruma İşçileri düşmeyi önleyen veya düşmeyi sınırlayan sistemlerle korumak Düşmeyi Önleme
Bir düşmeyi önleme sistemi, işçile re görevlerini yaparken maks. hareket özgürlüğü sağlar. İşçilerin düşmenin meydana geleceği kısımlara ulaşmalarını sağlar. Yine de bir düşme olasılığı olduğunda düşme önlenebilir ve böylece kişinin kendini kurtarabilmesini veya kurtarılabilmesini sağlar Düşmeyi Sınırlama Bu sistemler işçinin görevlerini yapmasına müsaade eder ama işçinin düşme olasılığının olduğu yerlere erişimini engeller. Eğer kişinin tehlikeli bir uçta çalışması gerekiyorsa sınırlama sistemlerigenelde uygun değildir. Düşmeyi sınırlayan sistem genellikle tehlikeden 2 m öteye yerleştirilir. Bunun nedeni de
yaygın uygulamanın işçinin sisteme sabit 1,5 m kordon ile bağlanmasıdır.
Reklamlar