BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ

biyolojik-risk
Çalışma ortamında risk etmeni olarak karşılaşılan bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitler ,
*Biyolojik etmenlerden korunma yöntemleri
*Biyolojik etmenlerden doğacak riskler
*Biyolojik risk etmenleriyle karşılaşılabilecek çalışma ortamları
*Sağlık sektöründe çalışanların maruz kalacağı riskler
*İlgili mevzuat
Biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işler listesi
1)Gıda üretilen fabrikalarda çalışma.
2)Tarımda çalışma.
3)Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma.
4)Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morglarda çalışma.
5)Mikrobiyolojik teşhis laboratuarları dışındaki kliniklerde, veterinerlik,teşhis laboratuvarlarındaki çalışma.
6)Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma.
7)Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma.
*Enfeksiyon zinciri
*Enfeksiyon Etkeni:patojenite
-virülans
*Bulaşma Yolları:
Temas, ortak kullanılan cansız maddeler, hava ve vektörler.
*Duyarlı Kişi (Konakçı)
*Çevre etmeni:
Isı değişiklikleri, nem, radyasyon, hava basıncı, hava hızı,kimyasallar, gazlar ve toksin
*Zoonoz ;doğal koşullarda insanların ve hayvanların birbirine bulaşan hastalığıdır.( WHO tanımı)
*Biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre 4 risk grubunda sınıflandırılır
1)Grup 1 biyolojik etkenler:
İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler.
2)Grup 2 biyolojik etkenler:
İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenler.
3) Grup 3 biyolojik etkenler:
İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı olan biyolojik etken
4) Grup 4 biyolojik etkenler:
İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler.
*Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada, herhangi bir riski değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek için, işçinin maruziyetinin türü, düzeyi ve süresi belirlenir.
*10 yıl saklama ; Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda, kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından sonra en az 10
yıl süre ile saklanır.
*20 yıl saklama ; İşverenler, Grup 3 ve/veya Grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan işçilerin listesini, yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetler, kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları, uygun bir şekilde tutulur. Bu liste ve kayıtlar maruziyet sona erdikten sonra en az 20 yıl saklanır.
*40 yıl saklama; Aşağıdaki durumlarda kişisel tıbbi kayıtlar son maruziye tten itibaren 40 yıl saklanır.
a)Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyette.
b)Eldeki bilgi ve verilere göre, seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette.
c)Hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan,enfeksiyonlara sebep biyolojik etken maruziyeti
d)Tedaviye rağmen sonra nükseden hastalıklara yo l açan enfeksiyonlara sebep biyolojik etken maruziyette.
e)Uzun süreli ciddi arıza bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette kişisel tıbbi kayıtlar bilinen son maruziyetten itibaren İşverenler Grup 2, Grup 3 ve Grup 4 biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında, işin başlamasından en az
30 gün önce Bakanlığa bildirimde bulunmakla yükümlüdürler Bakanlığa yapılan bildirimler;
*İşyerinin unvan ve adresini,
*İşyerinde sağlık ve güvenlikten sorumlu kişilerin adı, soyadı, unvanı ve bu konudaki yeterliliğini,
*Risk değerlendirmesinin sonucunu,
*Biyolojik etken türlerini,
*Öngörülen korunma ve önleme tedbirlerini içerir.
Reklamlar