TS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin

OHSAS-18001.image

TS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulanması ile ilgili danışmanlık ve destek mühendislik hizmeti

İşletmelerde karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. İşletmelerin daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. Dolayısı ile kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ISO 9001 ve ISO 14001 dışında ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur. Buradan yola çıkarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi olan OHSAS 18001 standardı yayınlanmıştır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, insana odaklı ve insanın sağlığı ile güvenliğini korumayı amaçlayan bir sistemdir. Çalışanların ve kuruluş faaliyetlerinden etkilenen tüm insanların sağlık ve güvenlik risklerini sistematik olarak kontrol altına almak ve böylelikle kaza, yaralanma, hastalanma ve ölüm gibi istenmeyen sonuçları ortadan kaldırmak için kurulan ve uygulanan uluslar arası kabul gören bir standart ışığında şekillenir. Bu standart, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerin detaylı değerlendirilmesi, hedeflerin belirlenip programlanması, çalışanların katılımı ve bilinçlenmesi, ilgili yasal şartlara uygunluğun değerlendirilmesi, olay analizlerinin yapılması, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve performans ölçüm izleme gibi pek çok sistemli çalışmayı kuruluşa katar.

Reklamlar