İşyeri Bina ve Eklentileri

şablon

İşyeri Bina ve Eklentileri
İşyeri bina ve eklentilerinde muhtemel tehlikeler,
İşyerlerinde uygulanacak asgari sağlık ve güvenlik gerekleri
İşyerlerinin yapısı ve alınması gereken önlemler İlgili mevzuat
İş yerlerinde tavan yükseklikleri ve hava hacmi;
*İşyerlerindeki hava hacmi, makine, malzeme ve tesislerin hacimleri dahil, işçi başına en az 10 m3olacak.
*Hava hacminin hesabında, tavan yüksekliğinin 4 m den fazlası nazara alınmaz.
*Zararlı toz ve gazların bulunduğu ortamlarda tavan yüksekliği en az 3,5 m olmalıdır.
*İşyerlerinde kişi başına düşen serbest alan miktarı en az 2,5 m2olmalıdır
*İşyerlerinde işçilerin çalıştırıldığı yerlerin tavan yüksekliği, en az 3m olacaktır. Paralel olmayan tavanlarda ortalaması 3 m olacak ve en alçak kısmı, varsa, kirişin alt noktasından 240 cm den aşağı olmayacaktır Aydınlatmada işyerine göre kaç lüks aydınlatma kullanılacağı ;
*İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler, en az 20 lüks ile,
*Kaba malzemelerin taşınması, depolanması ve kaba işlerin yapıldığı, koridor yol, merdivenler, en az 50 lüks
*Kaba montaj, balyaların açılması, hububat öğütülmesi ve vb ile kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yük asansör kabinleri malzeme stok ambarları, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane, helalar, en az 100 lüks
*Normal montaj, kaba işler yapılan tezgahlar, konserve ve kutulama ve benzeri iş yerlerinde, en az 200 lüks
*Ayrıntıların, yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler, en az 300 lüks,
*Koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler, en az 500 lüks,
*Hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler en az 1000 lüks ile aydınlatılacaktır.
*İşyerlerinde dışarıdan ışık almaya yarayan yan ve tepe pencereleri ile aydınlık veren yüzeyleri toplamı, işyeri taban yüzeyinin
en az 1/10 oranında olacaktır. Dışarı ile doğrudan bağlantısı olmayan yüzeyler hesaba katılmaz.
İş yerlerinde merdivenler ;
*İşyeri merdivenlerinin mukavemet katsayısı 4 olacak ve metrekarede en az 500 kilogram yük taşıyacaktır.
*Delikli veya ızgaralı merdiven ve sahanlıklardaki delikler ve ızgara aralıkları en çok 2 cm olacaktır.
*Merdivenlerin genişliği, bakım işleri dışında en az 110 cm olacak ve temiz genişlik 100 cm den az olmayacak.
*Merdivenlerin eğimi, bakım işlerinde kullanılanlar dışında tabanla en az 20 ve en çok 45º olacaktır. Tabandan 20º az eğimde, rampalar yapılacak ve 45º den fazla diklik de, sabit merdiven kurulacaktır.
*Merdivenlerde, baş üstü boşlukları yüksekliği 220 cm den az olmayacaktır.
*Eni, bakım merdivenleri dışında 22 cm den az olmayacak, yükseklikleri en az 13 cm ve en çok 26 cm olacak.
*Dört basamaktan fazla olan her merdivende, korkuluk ve tırabzan bulunacaktır.
*Genişliği 225 santimetreyi aşan merdivenlerin ortalarında, ayrıca bir tırabzan bulundurulacaktır.
*İşyerlerindeki asma katlara çıkmak için, yerin durumuna göre, eğimli veya dik demir merdivenler kullanıla-bilir. Korkulukların, merdivenin bittiği asma katta kesilmeyerek en az 75 cm daha uzatılması gereklidir.
İş yerlerinde duş lavabo ve tuvaletler ;
*Duş veya lavaboların soyunma yerlerinden ayrı yerlerde bulunması durumunda, duş ve lavabolar ile soyunma yerleri arasında kolay bağlantı sağlanacaktır. Duş kabinlerinin boyutları 1×1,20 metre, soyunma yerlerinin 2×1,40 metreden az olmayacaktır.
*Duş kabinlerinin taban ve duvarları, kolaylıkla temizlenecek malzemeden yapılacak, yan duvarların ve kapıların yüksekliği 170 santimetreden az olmayacak, yerlerdeki kirli suların kolayca akması için, gerekli tedbirler alınacak, sağlık şartlarına önem verilecektir.
*Tuvalet, lavabolar erkek ve kadın işçiler için ayrı, 100 kişiye kadar işyerlerinde 30 erkek işçi için, 1 kabin ve pisuar, her 25 kadın için 1 kabin (hela) hesap edilecek, 100 den sonrası her 50 kişiye 1hela bulunacak İş yerlerinde genel ;
*Asansörler kaçış yolu olarak kabul edilemez. Pencere ve parapet yüksekliği döşemeden en çok 120 cm yukarıda ve bina dışındaki güvenlik bölgesine açık, dış zeminden en çok 3 m yükseklikteki, en az cam genişliği 90 cm ve yüksekliği 90 cm olan pencereler, zorunlu hallerde aksi belirtilmemişse, kaçış yolu kabul edilebilirler.
*Daldırma, elektroliz, eloksal veya diğer kaplama işlerinin yapıldığı tekneler, kaplar, havuzlar veya tanklar üzerinde yapılacak çekme ağızları; kabın veya teknenin iç ve üst tarafına yakın ve yatay, boydan boya yarık olacak, bir uzun kenar boyunca, eni 50 cm den 120 cm ye kadar olan teknelerde, her iki kenar boyunca ve daha büyük teknelerde ise, dört kenar boyunca devam edecek şekilde yapılacaktır.
*Aspirasyon tesisatının günlük bakım ve temizliği ile 3 ayda birde genel kontrol ile temizliği yapılacak
Reklamlar