Genel Olarak Gaz Kaynaklı Zararlı Ortamlar Nelerdir?

Oksijen yetersizliğinin ikinci kaynağı da daha önce belirtildiği gibi O2 gazının bir diğer gaz ile yer değiştirmesidir. Bu tür gazlar HELYUM, ARGON, ve AZOT tur. Ayrıca, doğal olarak kanalizasyon kanallarında, stok silolarında, kuyularda, tünellerde oluşabilen CO2 gazı da yine aynı özelliği göstermektedir. Yukarıda verilen tüm gazlar toksik olmadıkları halde insan sağlığı açısından oldukça tehlikeli kabul edilir. Bu anlamda azot(N2) ve karbondioksit(CO2) gazlarının oksijenle yer değiştirmesi halinde ani ölümlerin meydana gelmesi kaçınılmazdır.

Reklamlar

LEL Nedir?

Ortamda bulunan gazların patlama veya parlama oluşturmayacak konsantrasyon sınırına ALT PATLAMA SINIRI (Lower Explosion Level – LEL) denir.

İŞ GÜVENLİĞİ TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ

Titreşimin klinik olarak belirlenen etkileri:
Çok düşük frekanslı titreşimin etkileri (f<2 Hz.): At, otomobil, uçak, gemi gibi araçlarla seyahat sırasında merkezi sinir sistemi şikayetleri meydana gelebilir. Bulantı, kusma, soğuk terleme olabilir. Seyahat bitince belirtiler belli bir süre sonra ortadan kalkar.

İş Yasasında ve İş Güvenliği Uzmanlığı ile ilgili Yönetmelikte yapılan değişiklik

Ancak bu yönetmelikte yaklaşık altı ay yürürlükte kaldıktan sonra Danıştay 10. Dairesi’nin 29 Mart 2010 tarih ve 2010/696 esas sayılı kararı ile yönetmeliğin bir çok maddesinde yürütmeyi durdurma kararı almıştır. Her ne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bünyesinde bulunan İş Sağlı- ğı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü bu karara itiraz etmişse de, genel kanı bu kararın değişmeyeceği yönündedir.

Kapsam dışı görüş talebi

Kapsam Dışı Görüş Talebi Çevre Kanununca alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer almayan faaliyetler için kapsam dışı görüş yazısı taleplerinde İl Müdürlüğünce istenilen belgeler; DilekçeKapasite Raporuİş Akım… Okumaya devam et

Çevre Cezaları

 ÇEVRE CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ28 Aralık 2014 PAZARResmî GazeteSayı : 29219 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2015/1) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı… Okumaya devam et

Düzenli depolama yönetmeliği

 DÜZENLİ DEPOLAMA KONULU ÇEVRE LİSANSI AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN İZLEME RAPORLARI İLE İLGİLİ BİR FORMAT BULUNMAMAKLA BİRLİKTE 2010/16 SAYILI GENELGENİN 26. MADDESİNDE BELİRTİLEN HUSUSLAR ÇERÇVESİNDE İZLEME RAPORU OLUŞTURULMALIDIR. ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİĞE… Okumaya devam et

Lastik geri kazanım teknik uygunluk raporu

 Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanımı Teknik Uygunluk Rapor Formatı RAPORU HAZIRLAMASI UYGUN BULUNAN KİŞİ, KURUM/KURULUŞ: Teknik Uygunluk Raporu, çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları… Okumaya devam et

Pcb Arındırma Teknik Uygunluk Formatı

 Pcb Arındırma Teknik Uygunluk Rapor Formatı RAPORU HAZIRLAMASI UYGUN BULUNAN KİŞİ, KURUM/KURULUŞ: İşletmeler hazırlanan formatı, Bakanlığımızca belgelendirilen; işletmede çalışan çevre görevlisi, işletmenin çevre yönetim birimi, yada çevre danışmanlık firmaları aracılığı veya bilimsel… Okumaya devam et

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ EK-19 TEKNİK UYGUNLUK RAPORU (TEHLİKELİ ATIK) A) GERİ KAZANIM TESİSLERİ İÇİN1) Tesise geri kazanım amacıyla kabul edilecek atıkların Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV’üne göre kodları, geri… Okumaya devam et

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliği

 BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIM TEBLİĞİ EK-1 TEKNİK UYGUNLUK RAPORU (TEHLİKESİZ ATIK) ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN EK-3C SİNDE YER ALAN TEKNİK UYGUNLUK RAPORUNUN KAPSAMINDA OLMASI GEREKEN BİLGİ… Okumaya devam et

Depolama Konulu Çevre Lisans Aşamasında Sunulması Gereken

 DEPOLAMA KONULU ÇEVRE LİSANSI AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN İZLEME RAPORLARI İLE İLGİLİ BİR FORMAT BULUNMAMAKLA BİRLİKTE 2010/16 SAYILI GENELGENİN 26. MADDESİNDE BELİRTİLEN HUSUSLAR ÇERÇVESİNDE İZLEME RAPORU OLUŞTURULMALIDIR. ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİĞE İLİŞKİN… Okumaya devam et

Katı atıklar 

 KATI ATIK Katı atıklar ve geri kazanım konusunda bunları biliyor musunuz?  Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de özellikle büyük yerleşim birimlerinden insanların karşılaştığı en büyük çevre sorunu çöplerdir.  Evsel katı atıkların %… Okumaya devam et

Yeni Binalara İnternet Zorunluluğu

http://www.almergroup.com Yeni Binalara İnternet ZorunluluğuYeni inşa edilen binalarda bina içi sabit internet altyapısının bulunmasına yönelik zorunluluk getirilecek.Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’na göre, bina içi internet altyapısı kurulumunun… Okumaya devam et

Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılması

          Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılması Atık Yönetim Politikamızı öncelikle atık oluşumunun önlenmesi, atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, kaçınılmaz olarak ortaya çıkan atıkların öncelikle geri kazanılması, enerji geri kazanımı… Okumaya devam et

Su kirliliğinde Kirleticilerin taşınımı ve tepkimeleri

  Su kirliliğinde Kirleticilerin taşınımı ve tepkimeleri Çoğu su kirleticileri, nehirler ve diğer akarsular aracılığıyla okyanuslara ve denizlere taşınır. Dünyadaki bazı bölgelerde nehirler aracılığıyla taşınan kirleticiler, kilometrelerce uzakta yer alan deltaları ve kıyıları… Okumaya devam et

Sera Etkisi Nedir?

  Sera Etkisi Nedir? Dünya, üzerine düşen güneş ışınlarından çok, dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Bu yansıyan ışınlar başta karbondioksit, metan ve su buharı olmak üzere atmosferde bulunan gazlar tarafından tutulur, böylece dünya… Okumaya devam et

İşyeri güvenliği uzmanlarının sorumlulukları arttı

  İşyeri güvenliği uzmanlarının sorumlulukları arttı İş kazalarının önüne geçilmesi için hazırlanan kanun TBMM’de kabul edildi. Değişiklik ile yapı denetim firmaları, işyeri hekimleri ve işyeri güvenliği uzmanlarının sorumlulukları arttı. Görevini yerine getirmeyen firma… Okumaya devam et

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda değişiklik

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda değişiklik İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul… Okumaya devam et

İşyeri Hekiminin Temel Görevleri Nedir?

    İşyeri Hekiminin Temel Görevleri Nedir? İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür: İşyeri Hekiminin Rehberlik… Okumaya devam et

Basılı devre kartları

  BASILI DEVRE KARTLARI ATIKLARI TOPLAMA VE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ Basılı devre kartları (PCB; printed circuit board / PWB; printed wiring board / EWB: etched wiring board), en çok bilinen adıyla yeşil devre kartı,… Okumaya devam et

TEHLİKELİ KABLO GERİ DÖNÜŞÜMÜ

    TEHLİKELİ KABLO GERİ DÖNÜŞÜMÜ Bilinen kablo türlerinin birçoğu hem kaplandıkları plastik (genellikle PVC ve polietilen) ve kauçuk malzemesi açısından hem de akımı taşıyan bakır, gümüş, çelik, pirinç, kalay vb. teller açısından… Okumaya devam et

Lisanssız Elektrik Üretimi Nedir ?

Lisanssız Elektrik Üretimi Nedir ? Ülkemizde enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılmasına yönelik yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde, gerçek veya tüzel kişilerin kendi enerjilerini üretebilme hakkı tanınmıştır. Kendi enerjilerini üretme hakkına sahip gerçek… Okumaya devam et

Madenlerde Meydana Gelen İş Kazaları

      Madenlerde Meydana Gelen İş Kazaları Madencilik sektörü iş kazaları ve meslek hastalıklarının en fazla görüldüğü sektörlerdendir. Türkiye’de son yaşanan Zonguldak maden kazası ve son yıllarda bu tür kazaların sıklıkla tekrarlanması… Okumaya devam et

Madencilik ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması

“MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI” ÜZERİNE TMMOB-JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI‘NIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 1-Genel Değerlendirme Doğal kaynaklar, metalik madenler, su, jeotermal, endüstriyel hammaddeler, kömür, petrol vb dahil geniş bir… Okumaya devam et

STRATEJİK GÜRÜLTÜ HARİTALAMA ESASLARI

  STRATEJİK GÜRÜLTÜ HARİTALAMA ESASLARI Yönetmeliğin 29. Maddesinde stratejik gürültü haritaları hazırlama esasları belirtilmiştir. (1) Stratejik gürültü haritalarının hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulur: a) En geç 30/6/2013 tarihine kadar; 1) İki yüz elli binden… Okumaya devam et

Gürültü Kaynaklarının Ses Seviyeleri

  GÜRÜLTÜ KAYNAKLARININ SES SEVİYELERİ Açık alanda kullanılan ekipmanlarda uyulması gereken şartlar Açık alanda kullanılan ekipmanların gürültü seviyesi, 30/12/2006 tarihli ve 26392 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından… Okumaya devam et

TEKNOLOJİK GELİŞMELERLE BİRLİKTE ARTAN GÜRÜLTÜ

    TEKNOLOJİK GELİŞMELERLE BİRLİKTE ARTAN GÜRÜLTÜ Haftada 40 saat 85 desibele maruz kalanlar, sürekli işitme sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. İnşaat alanlarında bu yüzden işçiler koruyucu kulaklık takmak zorundalar. Bu tabii ki okullarda… Okumaya devam et

Çevre İzni – Çevre İzin ve Lisansları kapsamında değişen yönetmelikler:

  Çevre İzni – Çevre İzin ve Lisansları Kapsamında Değişen Yönetmelikler Çevre İzin ve Lisansları (e-çevre izinleri) uygulaması kapsamında daha önce ayrı ayrı verilen izinler (emisyon izni, deşarj izni v.b.) bütüncül tek bir… Okumaya devam et

Buzlar ve Buz Tepeleri

    BUZULLAR VE BUZ TEPELERİ Buzul, Kutup bölgeleri ile yüksek dağ zirvelerinde yaz kış erimeden kalan ve yer çekiminin etkisiyle yer değiştiren büyük kar ve buz kütlesidir. Eğimli arazilerde yıllar boyunca biriken… Okumaya devam et

Hava Kirletici Emisyonlar

    HAVA VE KİRLETİCİ EMİSYONLAR Saf hava, başta azot ve oksijen olmak üzere argon, karbondioksit, su buharı, neon, helyum, metan, kripton, hidrojen, azot monoksit, karbon monoksit, ksenon, ozon, amonyak ve azot dioksit… Okumaya devam et

Havalimanlarında İSG

  Havalimanlarında İSG Safety&Health dergisi olarak, Türkiye’de Havalimanı denildiğinde akla ilk gelen kuru olan TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş.’nin İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Şefi Emrah Güler ile Havalimanlarındaki İş Sağlığı ve… Okumaya devam et

Genel Hatlarıyla OSGB Nedir?

  Genel Hatlarıyla OSGB Nedir? Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine… Okumaya devam et

Çocuk ve Genç İşçiler İçin Yeni Düzenleme

  Çocuk ve Genç İşçiler İçin Yeni Düzenleme Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 25 Ekim tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 3308 sayılı Mesleki… Okumaya devam et

Havuz ve Spor Merkezleri için Risk Analizi Kontrol Listesi

  HAVUZ VE SPOR MERKEZLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL Zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış ve iç ve dış zeminler (işyeri girişi, merdivenler vs.) düzenli olarak kontrol ediliyor… Okumaya devam et

Eczaneler için Risk Analizi Kontrol Listesi

  ECZANELER İÇİN KONTROL LİSTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zeminde çökme, erime,… Okumaya devam et

APARTMANLAR İÇİN KONTROL LİSTESİ

    APARTMANLAR İÇİN KONTROL LİSTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL Binanın iç ve dış zeminleri (bina girişi, katlar, merdivenler vs.) kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış mı? Zemindeki çökme,… Okumaya devam et

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi

  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta… Okumaya devam et

Çeşitli Meslek Alanlarında En Çok Karşılaşılan Risk ve Tehlikeler

    Çeşitli Meslek Alanlarında En Çok Karşılaşılan Risk ve Tehlikeler 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’yla birlikte iş dünyasında tatlı bir telaş başladı. Telaş başladı çünkü iş güvenliği kanununun yürürlüğe girmesiyle… Okumaya devam et

Ofis işletmelerine yönelik örnek risk değerlendirmesi

    Ofis işletmelerine yönelik örnek risk değerlendirmesi Senaryonun belirlenmesi Yönetim ve finansal danışmanlık hizmetleri sağlayan ofisimiz, 10 katlı bir iş merkezinin 2 katını kiralık olarak kullanmaktadır. Bu ofisteki risk değerlendirmesini ofis müdürü… Okumaya devam et

2014 in review

WordPress.com istatistik yardımcı maymunları bu blog için bir 2014 yıllık raporu hazırladılar. İşte bir alıntı: Bir San Francisco teleferiği 60 kişi kapasitelidir. Bu blog, 2014 içinde yaklaşık 2.300 kez görüntülendi. Eğer bu bir… Okumaya devam et

Çöp Ve Katı Atıklardan Yakıt Üretilmesi ve Yakılması

  Çöp Ve Katı Atıklardan Yakıt Üretilmesi ve Yakılması İzmir’in çöpleri genelde çok su içerdiğinden yani nemli olduğundan, neminin uzaklaştırılması için ilave enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da ilave yakıt demektir. Böylece de yakma… Okumaya devam et

Nükleer Atık Sorunu

  Nükleer Atık Sorunu Nükleer enerjinin 50 yıllık geçmişinde yatırılan 100 milyarlarca Dolar’a karşın atık sorununa hiçbir çözüm üretilemedi. Nükleer endüstrinin bize inandırmaya çalıştıklarının aksine, nihai atık saklama çözümünün bulunamamış olması sebebiyle güvenlik… Okumaya devam et

Avrupa’da Hava Kirliliği

    Çoğu Avrupalı hâlâ zararlı hava kirleticilere maruz Avrupa’da şehirde yaşayanların neredeyse üçte biri hava kökenli parçacıklı madde (PM) konsantrasyonlarına aşırı şekilde maruz kalmaktadır. Parçacıklı madde, solunum sisteminin hassas kısımlarına nüfuz ettiğinden… Okumaya devam et

Avrupa’da Enerji Tüketimi

  Avrupa’da Enerji Tüketimi Enerji Avrupa’da toplam enerji tüketimi ve Çevre ¸zerindeki baskısı1990’larda azalmıştır ancak enerji kullanımının iklim değişiklikleri üzerindeki etkisinin azaltılabilmesi için fosil yakıtlara bağımlılığın azalması ve enerji verimliliğinde önemli gelişmelerin kaydedilmesi… Okumaya devam et

Türkiye’de Hava Kirliliği

    Türkiye’de Hava Kirliliği “Temiz Hava Aktı” uygulanması ve ısınma sistemlerindeki köklü değişimlere bağlı olarak, SO2 ve PM düzeylerinin 1950’lerden itibaren gelişmiş ülkelerde giderek azalmasına rağmen, halen Orta, Kuzey ve Doğu Avrupa… Okumaya devam et

HAVA KALİTESİ İZLEME İSTASYONU TÜM TÜRKİYE VERİLERİ

   

OKULLARDA İÇ HAVA KALİTESİ

OKULLARDA İÇ HAVA KALİTESİ İlköğretim okullarımızda öğrenci başına 1,3 / 2 m2 alan düşmektedir. Bu öğrenci yoğunluğu orta öğretim ve yükseköğretim kurumlarında 2 / 2,5 m2 ’ye kadar çıkmakla birlikte gelişmiş ülkelerde bu… Okumaya devam et

Çevre Referans Laboratuvar Merkezleri

Çevre Referans Laboratuvar Merkezleri Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığında, 81 ilde hava kalitesinin izlenmesi sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Basın Toplantısında şu anda 50 milyon kişiye… Okumaya devam et

Elektirkli arabalar ve hava kirliliği

Elektrikli arabalar hava kirliliğini engelleyebilir Yapılan bilimsel bir araştırmada elektrik enerjisi kullanan arabalarda fosil yakıt kullanan otomobillere göre hava kirliliğinden oluşan ölümleri %70 oranında azaltabileceği tespit edildi. Bu çalışma geleneksel ve alternatif araçların… Okumaya devam et