MEB müdürlüklerinde İSGB oluşturulacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliği için 81 ildeki Bakanlık binalarıyla okul ve kurumlara ait binalar ve eklentilerinin uygun fiziki koşulları taşıyıp taşımadığının incelenmesi ve okullarda iş güvenliği… Okumaya devam et

Hava Kirliliği Laboratuvar Ölçümleri

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, altyapı çalışmalarını hızla tamamlayarak, 2015’in sonunda 75 milyon için hava kirliliğini ölçecek duruma geleceklerini bildirdi. Bakan Güllüce, Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığında, 81 ilde hava kalitesinin… Okumaya devam et

Çevre Korunmasına İlişkin Önlemler

Çevre korunmasına ilişkin önlemler! Doğal çevreyi oluşturan biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunması esastır. Biyolojik çeşitliliği koruma ve kullanım esasları, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili diğer kuruluşların görüşleri… Okumaya devam et

2015 yılı çevre cezaları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2015/1) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları… Okumaya devam et

İşyerinizdeki riskleri değerlendirmek için bilmeniz gerekenler

    RİSK DEĞERLENDİRME Hangi Bilgileri Toplamalıyım? İşyerinizdeki riskleri değerlendirmek için bilmeniz gerekenler; İşyerinizin ve/veya işlerinizi yürüttüğünüz yerin konumu. Orada kimlerin çalıştığı; gebe, genç veya engelli işçilerinizin mesleki tehlikelere olağan olandan daha fazla… Okumaya devam et

İş kazalarının azaltılması hedefleniyor

  İş kazalarının azaltılması hedefleniyor Tasarıyla, nitelikli işgücü istihdamıyla iş sağlığı ve güvenliği ortamının geliştirilmesi, iş kazalarının azaltılması ve verimliliğin artırılmasını hedefleyen düzenlemelere gidiliyor. Buna göre, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, standardı… Okumaya devam et

Yeni iş güvenliği tasarısı

    Yeni iş güvenliği tasarısı neler getiriyor? İş kazası meydana gelmeyen iş yerlerine teşvik Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav… Okumaya devam et

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

    ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Artık global pazarda var olabilmek insana verilen değer ve saygıyla ölçülmektedir. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve… Okumaya devam et

Çevre Denetimine tabi tesislerin veya faaliyetlerin yükümlülükleri

  Çevre Denetimine tabi tesislerin veya faaliyetlerin yükümlülükleri Denetime tabi tesis veya faaliyetler; İlgili mevzuat kapsamında gerekli ölçüm ve analizleri, Bakanlığa ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş özel veya kamu kurum ve kuruluşların laboratuvarlarına yaptırmakla,… Okumaya devam et

Çed denetiminde süre verilmesi ve faaliyetin durdurulması

22 Süre verilmesi ve faaliyetin durdurulması Yapılan denetim sırasında, Kanunda belirtilen yasaklara uyulmadığının veya yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin saptanması durumunda, idari para cezasının yanı sıra, yetkili makamca tesis veya faaliyetlere, yasaklara aykırı faaliyetin düzeltilmesi… Okumaya devam et

Tıbbi Atık Personel Koruyucu Giyim Özellikleri

          TIBBİ ATIK PERSONELİ KORUYUCU GİYİM ÖZELLİKLERİ (TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ MADDE-26) A) İŞ ELBİSESİ – CEKET/PANTOLON 1) Pantolon ve ceketten ibaret iki parçadan olacak. 2) Ceket ve pantolonun… Okumaya devam et

Tıbbi Atıklar

  Tıbbi Atıklar Tıbbı Atıkların Toplanması ve Taşınması Tıbbi atıklar ayrı olarak toplanıp imha edilmedikleri takdirde, başta Hepatit olmak üzere tehlikeli hastalıkların insanlara bulaşma riskinin önüne geçilemeyeceği gibi, birçok Sağlık, Çevre ve Maliyet… Okumaya devam et

İş Kazaları ve İşe Bağlı Problemler

  İş kazaları ve işe bağlı problemler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘2013 İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırma Sonuçları’ yayımlandı. İlki 2007’de yapılan araştırmanın ikincisi, Hanehalkı İşgücü Anketi ile birlikte 2013… Okumaya devam et

INTOSAİ Nedir?

  INTOSAI ve Bölgesel Gruplarında Çevre Denetimi Çalışmaları INTOSAI Faaliyetleri INCOSAI Nedir 1992 yılında Washington D.C. de toplanan XIV. (INCOSAI) de INTOSAI Çevre Denetimi Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Beş kıtadan 25’e ulaşan üye sayısıyla,… Okumaya devam et

Çevre Denetimi Tanımları

    Çevre Denetimi Tanımları Çevre Denetimine ilişkin olarak yapılan çeşitli tanımlamalardan en kapsamlı olanı ABD Çevre Koruma Örgütü tarafından yapılanıdır. Bu tanımda; Çevre Denetiminin çevresel gereklerin karşılanmasına ilişkin olarak faaliyet gösteren özel… Okumaya devam et

ATIK ÜRETİCİSİNİN SORUMLULUKLARI

    ATIK ÜRETİCİSİNİN SORUMLULUKLARI Atık üretimini en az düzeye indirecek tedbirleri almak, Üretilen atık tür ve miktarına ilişkin atık beyan formunu her yıl doldurarak Bakanlığa göndermek, Atıklarını tesis içerisinde uygun şekilde depolamak.… Okumaya devam et

Organik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

    Organik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar 07 01 Temel Organik Kimyasal Maddelerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar 07 01 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A 07… Okumaya devam et

Su Çerçeve Direktifi’nin Getirdiği Kurumsal Gereklilikler

      Su Çerçeve Direktifi’nin Getirdiği Kurumsal Gereklilikler Avrupa Birliği SÇD’nin tüm amaç ve hedefleri temel alınarak aşağıdaki kurumsal ve organizasyonel gereklilikler çıkarılabilir: • Entegre yaklaşım, su yönetimi planlama ve geliştirilmesinde yakın… Okumaya devam et

CE İşareti Yönetmeliği

CE İşareti Yönetmeliği   “CE İşareti Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/9/2011 tarihli ve 40761 sayılı yazısı üzerine, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesine göre,… Okumaya devam et

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB) KURMA ŞARTLARI

  Ortak Sağlık güvenlik birimleri ( OSGB) firmaları Çalışma ve Sosyal Güvenik bakanlığı tarafıdan nasıl yetkilendirilir ? OSGB nasıl kurulur ? Ortak Sağlık Güvenlik Birimi nasıl oluşturulur ? OSGB firması kurma şartları nelerdir?… Okumaya devam et

Ekoloji Nasıl Okunmalı?

    Ekoloji Nasıl Okunmalı? Ülkemizde ekoloji bilimi, artık Batı’da olduğu gibi tüm yetkinliğiyle bir sosyal bilimler disiplini olmak durumundadır. Ekolojinin, doğa bilimleri ve sosyal bilimler (disiplinlerarası) verilerinden faydalanıyor oluşu, onun bağımsız bir… Okumaya devam et

HASTANEDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN İŞ GÜVENLİĞİ

    HASTANEDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN İŞ GÜVENLİĞİ Sağlık personelinin değerlendirmelerine göre devlet hastanelerinde iş güvenliğinin sağlandığı, ancak meslek hastalıkları ve şikâyetler, yönetsel destek ve yaklaşımlar düzeyinde iş güvenliğinin yetersiz olduğu ve bu… Okumaya devam et

Güncel ÇED Yönetmeliği

    25 Kasım 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29186 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1)… Okumaya devam et

Betonlar Elektronik Sistemle Denetlenecek

    Olası afetlere karşı kalitesi yüksek yapılaşmanın temin edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatıyla önümüzdeki süreçte inşaatlarda kullanılacak betonlar elektronik sistem üzerinden denetlenecek. Bu çalışmalar sürecinde; yapı denetim ve… Okumaya devam et

Mantolama Sistemlerinin Yangına Dayanıklılığı Test Edildi

  Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatıyla mantolama sistemlerinin yangın dayanım performansı, Kayseri’de bilimsel metotlarla test edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dr. Robert Murjahn Enstitüsü (RMI) Bilimsel Araştırma Merkezi tarafından, İncesu… Okumaya devam et

SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL BİNALAR VE SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

    SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL BİNALAR VE SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ     Bugün sürdürülebilir, ekolojik, çevre dostu vb. pek çok isim altında karşımıza çıkan yeşil binalar, yapının arazi seçiminden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirilerek,… Okumaya devam et

AB Enerji Stratejisi ve Verimlilik

AB Enerji Stratejisi ve Verimlilik Avrupa Birliği, bu hedeflerini gerçekleştirmek üzere; Politika hedeflerini ortaya koyan Yeşil Tebliği 1997 yılından bu yana sürekli güncelliyor. En son Mart –Eylül 2006 tarihleri arasında görüşe sunulan Yeşil… Okumaya devam et

İSG Avrupa Birliği Politikaları

İSG Avrupa Birliği Politikaları Sağlık ve güvenlikle ilgili 2007-2012 Topluluk Stratejisinin temel amacı (Avrupa Komisyonu, 2007) iş kazalarının toplam insidansını % 25 oranında düşürmektir. Strateji, hem Avrupa Birliği hem de münferit ülkeler düzeyinde… Okumaya devam et

İNŞAAT SEKTÖRÜ AÇISINDAN GERİ DÖNÜŞÜM

    İNŞAAT SEKTÖRÜ AÇISINDAN GERİ DÖNÜŞÜM Hammaddenin en çok tüketildiği sektörlerden birisi de inşaat sektörüdür. İnşaat sektörü, imalat süreçlerindeki girdileri asgari düzeye indirmeye, hammaddelerin kullanılmasını, enerji tüketimini, emisyonları ve mekan kullanımını mümkün… Okumaya devam et

Almanya İSG Yönetim Şekli

    Almanya İSG Yönetim Şekli   Almanya’da özellikle bakım sektöründe iş kazası ve meslek hastalığı oranlarının yanı sıra işe devamsızlık oranları da geleneksel olarak yüksek olmuştur. Almanya’nın bu sektöre yönelik yasal kaza… Okumaya devam et

Avrupa Birliği Ülkelerinde Uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Nelerdir?

    Avrupa Birliği Ülkelerinde Uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Nelerdir?   Çoğu AB ülkesinde, kural koyan türde İSG mevzuat ve yönetmeliklerinden, gereklilik sürecine bir geçiş gerçekleşmiştir. Bu Süreç 1980’lerde başlamıştır.… Okumaya devam et

Küresel Isınma ile Mücadelemiz Sürüyor

    Küresel Isınma ile Mücadelemiz Sürüyor   Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Beşinci Değerlendirme Raporu Yayınlandı. Günümüze kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı iklim değişikliği değerlendirmesi olarak kabul edilen ve geçtiğimiz 13… Okumaya devam et

Atık Sektörünün Yol Haritası Belirleniyor

    Atık Sektörünün Yol Haritası Belirleniyor   “Hiç bir atık sahipsiz kalmayacak” sloganı ile yola çıkan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atık sektörünün yol haritasını belirlemek için “ Atık Yönetimi Sempozyumu” düzenliyor. Ocak… Okumaya devam et

Rakamsal Değerler İlke İŞ KAZALARI

    Her ne kadar son dönemlerde Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusu önem kazanmaya başlamış olsa dahi günümüzde hala iş kazaları ve meslek hastalıkları “yapılan işin gereği” ya… Okumaya devam et

ORMAN EKOSİSTEMİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİLERİ

      ORMAN EKOSİSTEMİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİLERİ Doğada su üretimi; orman, mera dağ ve yüksek dağ ekosistemlerinde olmaktadır. Bu ekosistemlere düşen yağış şekilleri, yağmur ve kar şeklinde olmaktadır. Ormanlık bir havzanın su… Okumaya devam et

Akıllı ve Çevreci Evlerin Taşıdığı Temel Özellikler

      Akıllı ve Çevreci Evlerin Taşıdığı Temel Özellikler Çevreci Akıllı Evlerin diğer evlerden farkı; tasarruf ve çevreye verilen önemin ön planda tutulmasıdır. Bu açıdan, çevreci akıllı evlerde, diğer evlerden farklı olarak… Okumaya devam et

GERİ DÖNÜŞÜMÜN YARARLARI

      GERİ DÖNÜŞÜMÜN YARARLARI Üzerinde uzlaşmaya varılan geri dönüşüm tanımlarından birisi de, “doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak, gelecek kuşaklara potansiyel kaynakların mümkün olabilen en fazla miktarını bırakabilecek en önemli… Okumaya devam et

ARAZİ KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ

    ARAZİ KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ Doğal kaynakların kullanımının çevreye verdiği olum¬suz etkilerin artmasında arazi kullanımındaki yanlışlık¬ların önemi büyüktür. Plansız arazi kullanımının; top¬rakların erozyona uğraması, buna bağlı olarak sel ve taşkınların oluşması, taşınan… Okumaya devam et

Kentsel Yayılmanın Ekolojik Etkileri

  Kentsel Yayılmanın Ekolojik Etkileri : Kentlerin mekanda aşırı yayılması, en başta mekanın temel varlığı olan toprağı etkilemektedir. Kırsal alan ve faaliyetleri için son derece önemli olan toprak, aynı zamanda kentleşme ve sanayileşme… Okumaya devam et

Kentleşme / kentsel saçaklanma ile tarım topraklarının amaç dışı kullanımı

  Kentleşme / kentsel saçaklanma ile tarım topraklarının amaç dışı kullanımı Kentleşme, hızlı nüfus artışı ve kırdan kente göç, yeni yerleşim alanlarına olan ihtiyacı doğal olarak artırmaktadır. Bunun sonucunda kentler, plansız ve kontrolsüz… Okumaya devam et

Akaryakıt Lisans İşlemleri

    Akaryakıt Lisans İşlemleri İstasyonlu ve İstasyonsuz Bayiler lisans istemlerinde aşağıdaki belgelerle başvuracaklardır. “Aşağıda aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli sureti aşağıdaki sıraya uygun… Okumaya devam et

Patlamadan Korunma Dökümanı Nedir?

, Patlamadan Korunma Dökümanı 20.06.2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 30 Nisan 2013 tarihli, 28633 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİ” 10. Maddesine… Okumaya devam et

Çevre İzni ve Gürültü Konusunda Getirilen Muafiyetler

    ÇEVRE İZNİ VE GÜRÜLTÜ KONUSUNDA GETİRİLEN MUAFİYETLER ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK EK-1 ve EK-2’DE YERALAN ÇEVRE İZNİ VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİNE TABİ OLAN İŞLETME… Okumaya devam et

ÇED Yönetmeliği Kapsamı Dışında Yer Alan Faaliyetler İçin Nasıl Bir Yol İzlenir?

    ÇED Yönetmeliği Kapsamı Dışında Yer Alan Faaliyetler İçin Nasıl Bir Yol İzlenir? ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında olduğu düşünülen faaliyetler için Bakanlık veya illerde İl Çevre ve Orman Müdürlükleri’ne bir dilekçe ekinde… Okumaya devam et

Elle taşıma işleri risk analizi!

    Elle taşıma işleri risk analizi! Bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle… Okumaya devam et

İş İskelesi Kurulması ve Kullanılması Sürecinde Alınacak sağlık ve Güvenlik Önlemleri

    İş İskelesi Kurulması ve Kullanılması Sürecinde Alınacak sağlık ve Güvenlik Önlemleri İskele ekibi ve/veya taşeronuna, iskele kurulması ve sökülmesi aşamalarında karşılaşılabilecek iş kazası olasılıkları ve dikkat edilmesi gereken hususlar hatırlatılacak; bu… Okumaya devam et

Kazı Aşamasında Alınacak sağlık ve Güvenlik Önlemleri

    Üretim Aşamasında Yapılacak İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları Kazı Aşamasında Alınacak sağlık ve Güvenlik Önlemleri Bu aşamadan çalışacak kişi, ekip veya taşerona, toplu olarak, karşılaşılabilecek iş kazası olasılıkları ve dikkat edilmesi… Okumaya devam et

Şantiye Kurulması ve İşletilmesi Aşamalarında Yapılacak Çalışmalar

  Şantiye Kurulması ve İşletilmesi Aşamalarında Yapılacak Çalışmalar Şantiye etrafı planlandığı gibi çevrilerek, kapatma perdesinin dışına ve belirli yerlerine “izinsiz şantiyeye girmek yasak ve tehlikelidir” yazılı uyarı levhaları monte edilecek. Şantiye binalarının yapıldığı… Okumaya devam et

TÜNEL YAPIMINDA TOZLA MÜCADELE

    MADEN VE TAŞOCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA TOZLA MÜCADELEYLE İLGİLİ YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Kanuni Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE l- Bu Yönetmeliğin amacı… Okumaya devam et

Tüm İşyerlerinde Alınması gereken Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

        Genel Olarak Tüm İşyerlerinde Alınması gereken Sağlık ve Güvenlik Önlemleri – İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ BELGESİ İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek… Okumaya devam et