Mavi Bayrak ve Yüzme Suyu Kalitesi

    Mavi Bayrak ve Yüzme Suyu Kalitesi Mavi Bayrak programı plajların mükemmel düzeyde yüzme suyu kalitesine ulaşmalarını gerektirir. Yüzme suyu kalite standartları, en uygun uluslararası ve ulusal standart ve mevzuata dayandırılmıştır. Mavi… Okumaya devam et

EVRAK ÜZERİNDEN “GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ”(

  EVRAK ÜZERİNDEN “GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ”(GFB) ALMIŞ İŞLETMELERİN DİKKATİNE! Bilindiği üzere 01.04.2010 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (ÇKAGİLHY) kapsamında geçici faaliyet belgesi (GFB) başvuruları 01.07.2010… Okumaya devam et

İÇ ORTAM GÜRÜLTÜ SEVİYESİ SINIR DEĞERLERİ

      İÇ ORTAM GÜRÜLTÜ SEVİYESİ SINIR DEĞERLERİ   Tablo-9: Kullanım Alanı  Kapalı Pencere Leq (dBA)   Açık Pencere Leq (dBA)  Kullanım alanlarında herhangi bir faaliyet olmadığı durumlardaki değerler: Kültürel Tesis Alanları Tiyatro salonları… Okumaya devam et

Sanayi kuruluşlarında enerji nasıl verimli kullanılır?

    Sanayi kuruluşlarında enerji nasıl verimli kullanılır? 1- Proses aydınlatmasında floresan ve civa buharlı lambaları, yüksek basınçlı sodyum lambalarla değiştirin. 2- Gece de çalışan işletmelerde daha az insanın girip çıktığı bölümlerdeki iklimlendirme… Okumaya devam et

Elektrikli ev aletlerinde enerji tasarruf yöntemleri nelerdir?

    Elektrikli ev aletlerinde enerji tasarruf yöntemleri nelerdir? 1- Buzdolabı: Buzdolaplarının verimli kullanılmasında öncelikle düzenli olarak bakım yaptırmak gerekiyor. Ayrıca, buzdolabının etrafının toz ve hava sirkülasyonu etkileyici diğer maddelerden ve ısı kaynaklarından… Okumaya devam et

Tip Emisyon Belgesi

  TİP EMİSYON BELGESİ Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 7, 8, 9, 10, 11, 12, ve 13 üncü maddelerinde belirtilen yakma tesislerinin her bir üretim modeli için gerçek ve tüzel kişiler, ürettiği… Okumaya devam et

Plastiklerin Zararları

  Plastiklerin Kullanımı ve Tehlikeleri Plastik Nedir? Plastik sözcüğü, “biçimlendirme” anlamındaki Yunanca plastikos sözcüğünden gelmektedir. Plastik, karbonun (C) hidrojen (H), oksijen (O),azot (N) ve diğer organik ya da inorganik elementler ile oluşturduğu monomer… Okumaya devam et

Stratejik Gürültü Haritalama Esasları

    Yönetmeliğin 29. Maddesinde stratejik gürültü haritaları hazırlama esasları belirtilmiştir. (1) Stratejik gürültü haritalarının hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulur: a) En geç 30/6/2013 tarihine kadar; 1) İki yüz elli binden fazla yerleşik nüfusu… Okumaya devam et

Su Kaynakları ve Yeraltı Suyu Kullanım Alanları

    SU KAYNAKLARI VE JEOFİZİK 1. Yeraltı Suyu, Önemi ve İstifade Şekilleri Yeryüzüne düşen yağmur ve eriyen kar sularının derelerden akarak göllere veya denizlere ulaştığını hepimiz biliriz. Yeryüzünde buharlaşarak atmosfere çıkan ve… Okumaya devam et

çed yönetmeliğine göre hangi kapsamdayım

    ÇED Yönetmeliği ve Uygulamalar ÇED Yönetmeliği’ne Tabi Olduğu Halde Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Faaliyet Sahipleri Ne Gibi Yaptırımlarla Karşılaşabilir? 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 10. Maddesinde; Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol… Okumaya devam et

çevre laboratuvar ve modelleme hizmetleri

    Çevre Laboratuvar ve Modelleme Hizmetleri Firmamız konusunda uzman personelleri ile en son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet sunan sektöründe öncü kuruluşlar ile çalışmaktadır. Bu kapsamda… Okumaya devam et

Gayri Sıhhı Müessese Ruhsat İşlemleri

  Gayri Sıhhı Müessese İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat İşlemleri Faaliyetleri sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal… Okumaya devam et

İzleme ve Kontrol Hizmetleri

  İzleme ve Kontrol Hizmetleri   “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı alındıktan sonra, projenin inşaat, işletme ve işletme sonrası aşamalarında, kararın verilmesine esas teşkil eden şartlar doğrultusunda… Okumaya devam et

İş Güvenliği Danışmanlık Hizmetlerimiz

  İş Güvenliği Bizim İşimiz! Faaliyet Alanları; İnşaat-Maden-Metal-Petro Kimya-Enerji-İlaç Sanayi-Hastaneler-Oteller- Gıda Sanayi-Basın Yayın-Banka Sigorta-Haberleşme-Kara Hava Taşımacılığı- Demiryolu Deniz Taşımacılığı-Askeri Tesisler-Arşiv ve Antrepoculuk- Çimento ve Cam Sanayi-Tekstil ve Dokuma Sanayi-Orman ve Kağıt Sanayi İnşaat;… Okumaya devam et

Enerji Santralerinde Ekosistem Analizi

    Enerji Santralerinde Ekosistem Analizi Özellikle Hidro Elektrik Santrallerinde Çevre ve Orman Bakanlığının İstemiş Olduğu Ekosistem Analizlerinin Uzman Kadromuzla Yapmaktayız.   Eko Sistem Değerlendirme Raporu Avrupa Birliği ülkelerinde uzun yıllardır hazırlanan Ekosistem… Okumaya devam et

Koruyucu Sağlık Hizmetleri

    Koruyucu Sağlık Hizmetleri ve Ruhsatlandırma İşlemleri Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri Belgelendirme günümüzde giderek daha da önem kazanmış, uluslararası ticarette, pazarlamanın birinci öncelikli konusu olarak gündemdeki yerini almıştır. Özellikle iki ve çok taraflı… Okumaya devam et

ÇED Neden Gereklidir

  ÇED NEDEN GEREKLİDİR? Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci değildir; karar verme süreci ile… Okumaya devam et

ÇED Proje Tanıtım Dosyası

  ÇED / PROJE TANITIM DOSYASI Ekonomik ve sosyal gelişmeyi önlemeden, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerinin önceden tespit edilip gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır… Okumaya devam et

Çevre Lisans Başvurusu için Gerekli Belgeler

    Çevre Lisans Başvurusu için adımlar ve gerekli belgeler ÇEVRE İZİN ve LİSANS BELGESİ adı altında yapılacak başvurularda birinci adım lisans konusu ile ilgili Özel Belgenin temini olmalıdır. (örneğin; Geri Kazanım için… Okumaya devam et

Doğaya Yeniden Kazandırma Planı

  DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANLARI Doğaya Yeniden Kazandırma Planı: Madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan sahaların geriye düzenlenme, duyarlılığı sağlama, düzeltme, üst toprağı… Okumaya devam et

Acil Durum Planı

    Acil Durum Planı İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alınarak; öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır. Olması muhtemel acil… Okumaya devam et

Risk Analizi

  Risk Analizi Bilgileri Çalışan insanların çoğu vakitlerinin büyük bir kısmını iş yerlerinde geçirdikleri için, orada kendilerini güvende hissetmeleri gerekir. Aksi taktirde yaptıkları işte verimli olamazlar. Bu yüzden her iş veren, çalışanlarının güvenliği… Okumaya devam et

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri

  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her… Okumaya devam et

Yangın Güvenlik Eğitimi

  YANGIN EĞİTİMİ ZORUNLU MU? Yangın söndürme eğitimi, her şirketin yangın önleme tedbirlerinin alınmasından sorumlu çalışanları için geliştirilmiştir; bu, sanayi, küçük bir işletme, otelcilik sektörü ya da bir ofis için geçerli olabilir. 6331… Okumaya devam et

Tehlikeli Atık Danışmanlığı

   Tehlikeli Atık Danışmanlığı Ürün veya hizmet üreten tüm işletmelerin bir yandan kendi ana faaliyet alanlarına odaklanarak, proseslerini geliştirmeleri, küresel rekabet ortamında başarıları için ne kadar önemli ise, diğer yandan bir atık üreticisi… Okumaya devam et

Laboratuvar Analiz ve Ölçüm

  Analiz ve Ölçüm Çevre Kanun ve Yönetmelikleri gereğince yapılması gereken analiz ve ölçümler çevre yönetim süreçlerinin belirleyici ve en önemli parçalarıdır. Avrupa Birliği uyum yasaları ve Kyoto protokolü çerçevesinde iyice önem kazanan… Okumaya devam et

Firma Atık Yönetimi

    Hayatımızda yeri olan ve yaşam kalitemizi yükselten bir çok ürünün üretilmesinden kaynaklanan atıkların, en az o ürünler kadar yaşamımızın bir parçası olduğu ve bu atıkların da bilimsel/yasal süreçlerde öncelikle kaynağında azaltılması… Okumaya devam et

Sera Gazı Emisyonları Hakkında

 

Çevre Danışmanlık

    Çevre Danışmanlık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete ‘de Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelik 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe giriştir. Mevcut işletmeler,… Okumaya devam et

Organize Sanayii Bölgeleri için İSG EĞİTİMİ

  Osb Personeli İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi 30.06.2012 tarih 28339 sayılı Kanun gereği; işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği’nin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için; OSB Ortak Sağlık ve Güvenlik… Okumaya devam et

ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    6 Mayıs 2014  SALI   Resmî Gazete   Sayı : 28992     YÖNETMELİK     Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:   ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE   DANIŞMANLIK FİRMALARI… Okumaya devam et

HAVA KALİTESİ

    Hava Kalitesi; İnsan ve çevresi üzerine etki eden çevre havasında, hava kirliliğinin göstergesi olan kirleticilerinin artan miktarıyla azalan kalitelerini göstermektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hava kirliliğinin önemli boyutlarda olduğu kritik bölgelerde… Okumaya devam et

BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ

Baca Gazı Emisyon Ölçümü Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri olarak tanımlanır. Sanayi ve… Okumaya devam et

Peyzaj Onarım Planı

  Peyzaj Onarım Planı   Ülkemizinde taraf olduğu, 27 Temmuz 2003 tarih ve 25181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren AVRUPA PEYZAJ SÖZLEŞMESİ’nde peyzaj “insanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri doğal ve/veya insani unsurların… Okumaya devam et

Ornitoloji Raporları

    Orman Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), projelerin özellikleri çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde farklı disiplinlerden uzmanların çalışma grubunda yer almasını ÇED sürecinde talep etmektedir. ÇED süreciyle… Okumaya devam et

Geçici Atık Depolama

    Geçici Atık Depolama Sahası Kurulması: Kaynağında farklı konteynırlarla ayrı olarak toplanan atıkların tesis içerisinde güvenli ve mevzuata uygun şekilde geçi depolanması için bir “Geçici atık Depolama Alanı” kurulmalıdır. Tehlikeli atıklar, ambalaj… Okumaya devam et

Sosyal Etki ve Analiz Çalışmaları

  Sosyal etki değerlendirme çalışmaları ile ALMER PROJE  niteliksel ve niceliksel saha araştırma metodolojileri kullanır ve: · Sosyal etki alanını belirler · Potansiyel Etkileri tanımlar · Sosyal değişimini izler · Potansiyel olumsuz etkileri öngörmeye… Okumaya devam et

HES ler için Mansap Su Kullanım Hakları Raporları

  Ekosistem Değerlendirme – RES Değerlendirme Raporları   *HES ler için Mansap Su Kullanım Hakları Raporlarının Hazırlanması,   ALMER PROJE olarak firmamız Hidro Elektrik Santrali ( HES ) projeleri olmak üzere yenilenebilir enerji projeleri… Okumaya devam et

Gürültü ve Titreşim Ölçümleri

  Gürültü ve Titreşim   Gürültü: İstenmeyen ve rahatsızlık hissi uyandıran seslere gürültü denir. Ses: Titreşen cisimlerin elastik ortamda oluşturduğu basınç değişimlerine kulağın verdiği tepkidir. Sesin doğuşu ve yayılması, ortamdaki parçacıkların titreşimi ve… Okumaya devam et

Ekolojik Etki Değerlendirme

  Bu konudaki çalışmalarda, planlanan projeler için öngörülen alanın önemi ve projenin özelliklerine göre, DKMP Genel Müdürlüğü ÇED sürecinde ek çalışmalar ve değerlendirmeler talep etmektedir. Faaliyet alanları, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Yaban Hayatı… Okumaya devam et

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

  İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre bütün çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve risk değerlendirme raporunda belirlenen risklere göre işine özel eğitimleri alması gerekiyor. BAŞARAN… Okumaya devam et

Katı Atık Lisans Danışmanlığı

  KATI ATIK YÖNETİMİ NEDİR? Her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde, doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması, uzaklaştırılması ve benzeri faaliyetlerin yasaklanması, çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek… Okumaya devam et

KANDEMİR “Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED)Çalışmaları”

Toplantı Yeri/Tarihi/Saati :  Karabük İli Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi, 04.04.2014, 14:30 Toplantının Amacı : KARABÜK DEMİR VE ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından Karabük İlinde işletilmekte olan “Karabük Demir Çelik Fabrikası” faaliyetleri kapsamında… Okumaya devam et

Karabük Demir Çelik, ÇSED Bilgilendirme Toplantısı

  KANGAL VE ÇUBUK HADDAHANESİ, DEMİRYOLU TEKERİ HADDAHANESİ VE 4 Nolu Hava Ayrıştırma Projesi   ÇSED BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Merkez-Karabük 04 Nisan 2014   PROJE KAPSAMINDA UYULACAK YÖNETMELİKLER ÇEVRE İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER Çevre Kanunu… Okumaya devam et

İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

  İSG – Ölçüm ve Analizleri   BAŞARAN ISG ; İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılması gereken dozimetrik ve iç ortam ölçümlerini aynı ortaklık yapısına sahip ANKALAB Çevre Ölçüm ve Labatuvarı ile işbirliği içersinde… Okumaya devam et

ISG KAVRAMLARI VE GELİŞİMİ

  İSG Kavramları   İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlike Bilinci Kaza Zinciri Temel Önlemler Yangın Ekranlı Araçlarla Güvenli Çalışma Çalışanların Sorumlulukları   1. İş Sağlığı ve Güvenliği 1.a. İş güvenliği İşçilerin iş kazalarına… Okumaya devam et

Kyoto Protokolü

    Kyoto Protokolü küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası tek çerçeve. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içinde imzalanmıştır. Bu protokolü imzalayan ülkeler, karbon dioksit ve sera etkisine… Okumaya devam et

Permakültür

  < “Permanent Agriculture” kavramı ilk olarak Franklin Hiram King’in 1911 yılında yazdığı “Farmers of Forty Centuries: Or Permanent Agriculture in China, Korea and Japan” adlı kitapta kullanıldı. 1994-2009 yılları arasında yapılmış halka… Okumaya devam et

Nükleer Enerjide İnsan Faktörü

İnsan Faktörü Kısaca, makina ve bunu çalıştıranlar arasındaki ara yüz “insanfaktörü” olarak tanımlanmaktadır. Nükleer santral gibi karmaşık bir tesiste, yapılan işlerin önemli bir kısmı makinalar tarafından yerine getirilmektedir. Fakat sistemin bir bütün olarak… Okumaya devam et

Belediye Yükümlülükleri

    Belediyelerin Yükümlülükleri Büyükşehir belediyeleri; a) Ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemleri almakla, b) Belediyeler tarafından yürütülen çalışmalarda koordinasyonu sağlamak ve desteklemekle, c) Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında, bu… Okumaya devam et