Küresel Isınma

  KÜRESEL ISINMA Sanayi devriminden beri, özellikle fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve sanayi süreçleri gibi çeşitli insan etkinlikleri ile atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki birikimlerindeki hızlı artışa bağlı olarak, şehirleşmenin de katkısıyla doğal… Okumaya devam et

Türkiye İklim Değişikliği 5. Ulusal Bildirimi hazırlandı

    2004 yılında taraf olunan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında 5. Ulusal Bildirim hazırlandı ve BMİDÇS Sekretaryasına sunuldu. Ülkemiz 2004 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)’ne taraf… Okumaya devam et

HAVA KİRLİLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

    HAVA KİRLİLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ Hava kirliliği; atmosferde toz, duman, gaz, su buharı şeklindeki kirleticilerin, insan ve diğer canlılara zarar verecek düzeye erişmesidir. Trafik, sanayi ve ısınma sistemleri hava… Okumaya devam et

Ambalaj Atığı Geri Kazanım Lisans İzin İşlemleri

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-KF23SF’);   Tabii kaynakların sınırsız olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu kaynakların tükeneceği şüphesizdir. Kaynak israfını önlemenin yanında, hayat standartlarını yükseltme çabaları ve ortaya çıkan… Okumaya devam et

ÇEVRE CEZALARINA İTİRAZ USULLERİ

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-KF23SF’);       ÇEVRE CEZALARINA İTİRAZ USULLERİ İdari Yaptırım Kararlarına İtiraz: İdari Nitelikteki Para Cezalarına itiraz mercii ve süresi 2872 sayılı Çevre Kanununun 25. Maddesinde… Okumaya devam et

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-KF23SF’); GÜRÜLTÜ İnsanlar üzerinde olumsuz etki istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen hoşa gitmeyen seslere gürültü denir. Bu tanıma bakıldığında, sesin gürültü niteliği taşıması için… Okumaya devam et

Tehlikeli Atık Bertarafı

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-KF23SF’); Tehlikeli Atık Bertarafı Birçok tehlikeli atık yada tehlikeli kimyasal, risklerini azaltacak bazı önlemler alınarak kullanılabilir. Atıldıklarında bu maddeler kullanıcılar tarafından kontrol edilemezler. Bu maddelerle direk… Okumaya devam et

ÇED Raporları

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-KF23SF’);   Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde (ÇED YÖNETMELİĞİ) tanımlanan çeşitli faaliyetlerin, çevresinde ve dolayısıyla çevresinde yaşayan tüm canlılar üzerinde yaratacağı olumlu ve olumsuz, sürekli veya geçici olası… Okumaya devam et

Emisyon Ölçüm ve İzin İşlemleri

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-KF23SF’);     Emisyon Ölçüm ve İzin İşlemleri Çeşitli sanayi kuruluşları, işletmelerinde uyguladıkları prosesin türüne ve yöntemine bağlı olarak, değişik cins ve miktarlarda gaz, toz ve buhar şeklinde emisyon meydana… Okumaya devam et

ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÇEŞİTLERİ

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-KF23SF’); ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÇEŞİTLERİ Çevre kirliliği çeşitleri genel olarak; hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği ve görüntü kirliliği olarak sınıflandırılır. Çevre kirlilikleri doğaya zarar… Okumaya devam et

İş Ayakkabısı Nasıl Seçilir? Standartları Nelerdir?

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-KF23SF’);     İş Ayakkabılarında Standardizasyon Ayak ve bacak yaralanmaları maden, inşaat, metal sanayi ve benzeri bir çok iş kolunda sıkça rastlanılan kazalardır. Farklı sektörlerde, ağır… Okumaya devam et

İşyerinde Mobbing – Psikolojik Taciz

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-KF23SF’); Günümüzde çalışma hayatında önemli bir sorun olarak ortaya çıkması nedeniyle, bu yazıda mobbing (psikolojik taciz)in tanımına, mobbing davranışlarının kapsamna, mobingle mücadelede yasal düzenlemeye, işyerlerinde mobbing… Okumaya devam et

Binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-KF23SF’);     1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yapılan binalarda zorunlu olarak alınan Enerji Kimlik Belgesi mevcut binalar için de 2017 yılına kadar alınması gerekiyor. Otomobil alırken… Okumaya devam et

Kalıcı Bağlantı

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ • Toz Ölçümleri ve Toz Dağılım Haritaları • Gürültü Ölçümleri ve Gürültü Dağılım Haritaları • İç Ortam Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Örneklendirilmesi ve Analizleri • İç Ortam Ağır Metal Örneklendirilmesi ve… Okumaya devam et

Su/Atıksu Analizleri

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-KF23SF’);     ANKALAB LABORATUVAR HİZMETLERİMİZ; SU VE ATIKSU ANALİZLERİMİZİN LİSTESİ pH İletkenlik Tuzluluk Sıcaklık Askıda Katı Madde (AKM) Çökebilen Katı Madde Tayini Çözünmüş Oksijen  ve… Okumaya devam et

Yağmur Sularının Depolanarak Kullanılması

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-KF23SF’); Yeni Doğal Kaynak Olarak Yağmur Suyu Alternatif su kaynaklarına ilişkin teknolojilerin kullanılması, su sıkıntısının etkilerinin giderek daha da hissedilmeye başlandığı son dönemde, tüm Dünya’da giderek daha… Okumaya devam et

Nükleer Santrallerin çevreye etkileri

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-KF23SF’);   Radyoaktif maddeler kullanılarak elde edilen nükleer enerjinin büyük kısmından elektrik enerjisi elde edilir. Nükleer santrallar), enerji elde edilirken  termik santrallerde olduğu gibi atmosfere karbondioksit… Okumaya devam et

TERMİK SANTRALLARIN ÇEVRESEL ETKİLERİ

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-KF23SF’);    Kömürle çalışan termik santralların çevresel etkileri ve önleme olanakları Türkiye’nin sahip olduğu en bol fosil kaynaklı yakıt, düşük-kaliteli ve yüksek derecede kirlenmeye yol açan linyittir ve… Okumaya devam et

Alternatif Elektrik Santralleri

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-KF23SF’);   Med- Cezir (Gel-Git) Hidroelektrik Santraller Okyanuslarda meydana gelen gel-git olayından yararlanılarak elektrik enerjisi üreten santrallerdir. Yükselen denizin suyu bir koya alınır. Su alma işi… Okumaya devam et

Tarihte Elektrik Enerjisi ve Önemi

  Elektrik enerjisinin üretimi ve kullanımı 1870’li yılların sonunda, gelişmiş Batı ülkelerinde başlamıştır. İlk elektrik santrali 1882’de İngiltere-Londra’da hizmete girmiştir.  Yurdumuzda ilk elektrik santrali 1902 yılında Tarsus’ta İsviçre ve İtalyan grubu tarafından kurulmuştur.… Okumaya devam et

Tarihte Atık Su Arıtma

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-KF23SF’); Dünya da modern manada ilk atık su tesisi, 1842 yılında Hamburg’da inşa edilmiştir. Bunda 12 yıl sonra da, 1855’de, Chicago’da, ilk kanalizasyonun yapımına başlanmıştır. Tasfiye tesislerinin… Okumaya devam et

Çevre Kanunu ve Mevzuat

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-KF23SF’);   Çevre Kanunu ve Mevzuat Çevre sorunlarının artması, çevre ile ilgili tedbirlerin alınması gereğini ortaya çıkarmıştır. Çevresel değerlerin hukuki güvence altına alınması amacıyla çevreye ilişkin… Okumaya devam et

Sağlık ve Güvenlik Yetkisi

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-KF23SF’); Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi BAŞARAN İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri haiz olduğundan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak… Okumaya devam et

Çevre Danışmanlık Yetkisi

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-KF23SF’);   ALMERGroup ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİK BELGESİ Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamına giren faaliyet ve tesislere çevre mevzuatı kapsamında çevre yönetimi, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzni ve… Okumaya devam et

Ekosistem ve Res Değerlendirme Raporları

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-KF23SF’); Ekosistem Değerlendirme ve RES Değerlendirme Raporları; ALMER PROJE Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından özellikle HES ve RES Projeleri kapsamında istenilen Ekosistem Değerlendirme Raporlarını ve… Okumaya devam et

ÇEVRE KİRLİLİĞİ

ÇEVRE KİRLİLİĞİ Çevre; dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Diğer bir deyişle Ekosistem olarak tanımlanabilir. Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer… Okumaya devam et

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) NEDİR? Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci değildir;  karar verme süreci ile… Okumaya devam et

BAŞARAN İSG

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-KF23SF’); Başaran İş Sağlığı ve Güvenliği BAŞARAN İSG; T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen uzmanlık sertifikalarına sahip İş Güvenliği Uzmanları ve İş Yeri Hekimleri… Okumaya devam et

ANKALAB

Ankalab Laboratuvar ve Analiz Labratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025:2012 (Deney Labaratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar) standardı kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  (Y-06/154/2010 nolu) yeterlilik belgesi ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından (AB-0415-T… Okumaya devam et

ALMER PROJE

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-KF23SF’); Çevre Lisans ve Çevre İzni Almer proje; Emisyon Deşarj ve Gürültü Konulu Çevre İzni ile Tehlikeli- Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Lisansları, Atık Toplama ve Depolama… Okumaya devam et

ALMERGroup

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-KF23SF’); Çevre Ölçümleri, Proje, Risk Analizleri, Laboratuvar Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri, Çevre İzinleri, İş Hukuku, Atıksu Arıtma, Çevre Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, Atık… Okumaya devam et

ÇED/PTD – Çevre Etki Değerlendirmesi EIA/PIF – Environmental Impact Assessment

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-KF23SF’);         ÇED / PTD – Çevre Etki Değerlendirmesi Almer Proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı ÇED Yeterlilik belgesi ile Türkiye’nin her bölgesinde… Okumaya devam et

Proje Hizmetleri / Project Services

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-KF23SF’); Proje Hizmetleri  Firmamız Proje ve İnşaat birimi; Katı Atık, Atıksu ve İçme Suyu Konularında Proje ve Uygulama hizmeti vermektedir. Bir kapsamda Katı Atık Depolama Sahaları… Okumaya devam et

İŞTİRAKLER

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-KF23SF’);   ALMER PROJE ÇED, Çevre izinleri konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. Atık Depo Sahaları ve Atıksu Arıtma Tesisi Proje Birimi ile de hizmet… Okumaya devam et

ALMERGroup

ALMERGroup

ALMER Group 2007 yılından faaliyetlerine başlamış ve kısa zaman içerisinde büyük ve önemli projelere imza atmıştır. Ankara Merkez Ofis, Gebze/Kocaeli, İstanbul Şubeleri ile hizmetlerine devam eden ALMER Group, konusunda uzman ve deneyimli personelleri… Okumaya devam et