Hidrojen Enerjisi

Hidrojen 1500’lü yıllarda keşfedilmiş, 1700’lü yıllarda yanabilme özelliğinin farkına varılmış, evrenin en basit ve en çok bulunan elementi olup, renksiz, kokusuz, havadan 14.4 kez daha hafif ve tamamen zehirsiz bir gazdır. Güneş ve… Okumaya devam et

İklim değişimi azaltımı

Dünyada Azaltım Seçenekleri
Gerçekleşmesi beklenen emisyon azaltımının OECD ülkelerinde %42’si ve OECD dışı ülkelerde %54’ü enerji verimliliğinden gelecektir. OECD ülkelerinin yüzdesinin düşük olmasının en büyük sebebi gelişmekte olan ülkelerde enerjiye uygulanan sübvansiyonların enerji verimliliği tedbirlerinin alınmasını engellemesidir. (WEO, 2011)

Akıllı Şebekeler

Elektrik şebekeleri ile bilgisayar ve ağ teknolojisinin entegre edilerek elde edilen şebeke sistemine “Akıllı Şebeke” (Smart Grid) denilmektedir. Bir akıllı şebekenin temel bileşenleri ve teknolojileri,

KUANTUM üretimi

Cep telefonundan kanser tanı sistemlerine kadar çok geniş bir alanda kullanımı bulunan ‘kuantum noktaların’ kilogram ölçeğinde üretimi için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (İYTE) çalışma başlatıldı. Bir günde gram ölçeğinde üretimi başaran laboratuvar, yıl sonunda bir günde kilogram ölçeğinde kuantum nokta üretmeyi planlıyor. Çalışmanın ana amacı, özel sektörün dikkatini çekmek.

Enerji Verimliliği Bilinçlendirme

Günümüzde 120 metrekarelik 4 kişilik birailenin evinde sadece yemeklerin pişirilmesi ve saklanması, bulaşık ve çamaşırların yıkanması, eğlence araçlarının kullanılması ve aydınlatma için harcanan enerji yılda 6.000 kWh civarındadır. Ve bugün Türkiye’de yaşayan herkes yılda en az 5 ton karbondioksit üreterek küresel ısınmayı artırıyor ve çevreye zarar veriyor. Ancak enerji verimliliği sağlayacak küçük önlemlerle bunun önüne geçmek mümkün.

Biyokütle Enerjisi Nedir?

Biyokütle için mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler, otlar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, evlerden atılan tüm organik çöpler (meyve ve sebze artıkları) kaynak oluşturmaktadır.

Büyük Ölçekli Otel İşletmelerinde Atık Yönetimi

Plajlardan Çıkan Atıklar

Otelin geniş bir sahili bulunmasından ve gelen konukların gününün çoğunu plajda geçiriyor olmasından dolayı plajda da oldukça fazla atık toplanıyor. Bu atıkların toplanması için belilrili aralıklarla çömlek şeklinde çöp tenekeleri yerleştirilmiş. Bebekli aileler için de bebek bezlerinin ayrı atılacağı çöp kovaları da bulunuyor. Bebek bezleri ve pedler, otelin değerlendiremediği atıklar arasında yer alıyor. Bu atıklar doğrudan çöp olarak değerlendiriliyor. Ayrıca plajda toplanan sigara izmaritleri de oldukça önemli bir atık alanını oluşturuyor. Toplanan izmaritler böcek ilacı yapılması konusunda otel bahçe sorumlusununun çalışmaları kapsamında değerlendiriliyor.

Çöpler Nasıl Ayrıştırılır?

Çöp kutuları nasıl temizlenir?

Çöp bidonu dolduktan sonra, koku yaymasını engellemek amacı ile çöp kutusunu boşaltın.
Çöp kutusu boşalttıktan sonra sıcak deterjanlı su hazırlayın. Saplı bir fırça yardımı ile çöp kutusunun içini ve dışını iyice temizleyin. Çöp kutularını temizlemek için satılan dezenfektanlardan da kullanabilirsiniz.
Sıcak su ile yıkadığınız çöp kutusunu, soğuk su ile durulayabilirsiniz.
Duruladığınız çöp kutusunu suyunun süzülmesi ve kuruması için ters çevirerek, uygun bir yere bırakın.
Kuruyan çöp kutusuna tek kullanımlık naylon çöp poşeti geçirin.
Mutfakta koku oluşturmaması, çöp sularının akmaması için kullandığınız kova kaliteli olmalıdır.

Toprak kirliliğine karşı alınacak kişisel tedbirler:

Toprak Kirlenmesi: toprağın üstüne veya içine bırakılan zararlı atık maddelerin, toprağın özelliklerini bozması olayına “ toprak kirlenmesi” denir. Erozyonla toprağın taşınması, asit yağmurları ile fiziko-kimyasal özelliklerinin bozulması, çöplerin içerdiği zararlı maddelerin ve tarımsal ilaçların toprağa karışması da toprağın kirlenmesine yol açar.
Nedenleri ve Çeşitleri: toprağın kirlenmesine neden olan kaynaklar,
Endüstriyel atıklar Kentsel atıklar
Tarımsal ilaçlar Erozyon
Tarım alanlarının hatalı sürülmesi Hatalı gübreleme
Yanlış yapılaşma

YÜKÜMLÜLÜKLER

Çevre Mühendisliği Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Korunma Yöntemleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Korunma Yöntemleri 3 ana başlıkta yer almaktadır.

*Kaynağında korunma uygulamaları

-Bertaraf etmek, İkame etme maine koruyucuları, teknik tedbirler.

Örnek: toz yayılımının önlenmesi.

*Ortam yönelik koruma uygulamaları

-Tecrit, havalandırma, aydınlatma v.s.

KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMALARDA İSG

•Ekibi ve malzemeyi iş yapılacak yere naklet,
•İşin yapılması için insan ve çevre sağlığı ile ilgili önlem al,
•Yapılacak işi planla, tehlike kaynaklarını tesbit et,
•Kapalı alan girmeden kapalı alandaki oksijen yeterliliğini tesbit et ve tehlikeli gazları ölçmeye çalış,
•Mevcut kişisel koruyucu ile işin yapılmasını planla ve eksiklerini tesbit et,
•Çalışma ortamını tekrar kontrol et,
•İşi güvenli bir şekilde yap,
•Yapılan işin doğruluğunu kontrol et,
•Çalışma için getirilen malzemelerin dikkatli bir şekilde toplanması ve çalışılan yerin temizliğini yap,
•Görevin tamamlandığına ait formları doldur ve sorumluya bilgi ver.

İşyeri Bina ve Eklentileri

İşyeri Bina ve Eklentileri
İşyeri bina ve eklentilerinde muhtemel tehlikeler,
İşyerlerinde uygulanacak asgari sağlık ve güvenlik gerekleri
İşyerlerinin yapısı ve alınması gereken önlemler İlgili mevzuat
İş yerlerinde tavan yükseklikleri ve hava hacmi;

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Bu gelişmeler işletmelerin çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.Avrupa birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan Çevre ; ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığının da yaptığı denetimlerde bu standardın isteklerine paralel konuları içermektedir.

Hastanelerde Çevre Danışmanlık Hizmeti

Hastaneler için Çevre Danışmanlık Hizmetinde hastanenin yatak kapasitesine bakılır. Çevre danışmanlık hizmeti almak için en az 20 yatak kapasiteli olmalıdır. Tabi 20 yatak kapasitesi altında olanlar alamaz anlamına gelmemelidir. Sözleşme imzalanması akabinde 30 gün içinde iç tetkik ve eğitim verilmelidir.

Çevresel Ölçüm Hizmetleri

Baca Gazı Emisyon Ölçümü İşyerlerinde yangın tehlikesi ve yangın durumunda yapılması gerekenler, yangına karşı alınacak önlemler hakkında bilgi edinmek üzere işletmelere eğitim, tatbikat ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Çevresel Gürültü Ölçümü ALMER Çevre Danışmanlık… Okumaya devam et

TS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, insana odaklı ve insanın sağlığı ile güvenliğini korumayı amaçlayan bir sistemdir. Çalışanların ve kuruluş faaliyetlerinden etkilenen tüm insanların sağlık ve güvenlik risklerini sistematik olarak kontrol altına almak ve böylelikle kaza, yaralanma, hastalanma ve ölüm gibi istenmeyen sonuçları ortadan kaldırmak için kurulan ve uygulanan uluslar arası kabul gören bir standart ışığında şekillenir.

ISO 50001:2011 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001 Belgesi Nedir? ISO 50001 Enerji yönetim sistemleri – Şartlar ve Kullanım için Kılavuz ISO 50001:2011 standardı firmalara enerji yönetim sisteminin kurulmasındaki gereksinimleri verir ISO 50001:2011 standardı, imalat ve hizmet sektörleri de… Okumaya devam et

BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ

Biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işler listesi
1)Gıda üretilen fabrikalarda çalışma.
2)Tarımda çalışma.
3)Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma.
4)Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morglarda çalışma.
5)Mikrobiyolojik teşhis laboratuarları dışındaki kliniklerde, veterinerlik,teşhis laboratuvarlarındaki çalışma.
6)Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma.
7)Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma.

İş Hukuku

//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KF23SF // işçi, işveren, alt işveren, işveren vekili kavramlar *İşverenin hak ve yükümlülükleri *İşverenin sorumluluğu *İşverenlerin sorumluluğunun hukuki dayanağı oİşverenlerin sorumluluğunun kapsamı ve bu sorumlulukta kusurun rolü oİşverenler tarafından ödenecek tazminatlar oMaddi-manevi tazminat… Okumaya devam et

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İSG

YÜKSEKTE YAPILAN İŞLERDE ÇALIŞAMAYACAKLAR
a) 18 yaş altındakiler,
b) Bedensel engelliler
c) Kronik hastalar
-dolaşım sistemi hastalıkları (hiper
-hipotansiyon, kalp bozukluğu, kalp yetmezliği, kalp pili kullanımı, enfarktüs)
-böbrek hastalıkları
-şeker hastalığı
-nörolojik hastalıklar (sara nöbetleri)
-psikiyatrik hastalıklar

Ergonomi

İŞTE DURUŞ ŞEKLİ
(İŞ POZİSYONU)
İş pozisyonu çalışırken vücudun hareketli uzuvlarının aldığı duruş şeklidir.
İş karşısında duruş şekli, vücut çatısını teşkil eden uzuvların bir bütün halinde ve birbirine destek olacak şekilde işin gereği olan pozisyonda durum almasıdır. Bu duruş vücudun çevreden aldığı uyarılar ve işe hazırlanış hareketleri ile bir bütün teşkil
eder.
İşin başından sonuna kadar mekan içinde vuku bulan hareketler ve tavırlar fiziki faaliyetin temelini
oluşturur. İş duruşu bir taraftan insan vücudunun anotomik ve fizyolojik karakteristiklerine, özel denge kurallarına, fizik ve Bio
mekanik kanunlara tabi iken, diğer taraftan kişinin yapacağı işlemlere bağlıdır.

Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

HAVALANDIRMA
Tanımı; Kapalı bir hacme, tabii veya mekanik bir yolla temiz hava akımı sağlamaktır.
Amacı; Zararlı toz, duman, buhar veya isi çıktığı kaynaktan emerek, henüz işçiler teneffüs etmeden ortam dışına atmak işyeri ortamın da bulunmasına müsaade edilen max. değeri geçmemesini sağlamak Endüstriyel ortamlarda havalandırma tipleri
1.Endüstriyel ortamlardaki genel havalandırma işçilerin sağlığına ve emniyetine etki edebilecek tehlikeli kimyasal kirleticilerin, kokunun ve ısının kontrolü amacı ile yapılır.

İŞ HİJYENİ

İŞ HİJYENİNİN PRENSİPLERİ
Tahmin edebilme,
Tanıyabilme,
Değerlendirebilme,
Riskleri denetleyebilme.
İş Sağlığı, İş Güvenliği ve İş Hijyeninde hiyerarşi;
Mühendislik / Teknik Kontroller
Çalışma Ortamı Kontrolleri
İdari / Yönetsel Kontroller
Kişisel Koruyucu Donanımlar

Psikososyal Risk Etmenleri

•Kültürel ajanların bireyin davranışlarında olumsuzluğa neden olan durum
Distress ise, kişinin hoşa gitmeyen durumlar karşısında duyduğu sübjektif rahatsızlık hissidir.
Eğer kişide bir etmen distress yaratıyorsa, o etmenin o işi için stres faktörü olduğ
undan söz edilebilir

İSG alanında risk grupları

Hamile kadın işçiler hamilelikleri süresince istemezlerse, yeni doğum yapmış işçiler doğumu izleyen sekiz haftalık süre boyunca,emziren işçiler doğumu izleyen altı ay boyunca gece çalıştırılamazlar. Hekim raporu ile bu süre uzatılabilir.
Hamile, yeni doğum yapmış ve emziren işçiler günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz.

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

(4) Beyana göre verilen işletme belgesi müktesep hak doğurmaz.
(5) Açıldığında bu Yönetmelik kapsamına girmemekle birlikte, daha sonra Yönetmelik kapsamına giren işyerleri
için işletme belgesi alınması zorunludur. Bu durumda işveren veya işveren vekili, bu yükümlülüğün başladığı
tarihten itibaren en çok otuz iş günü içerisinde EK

İşyeri Hekiminin Yetkileri

MADDE 34-
İşyeri hekimlerinin yükümlülükleri
(1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar
aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek
sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli
tutmakla yükümlüdürler.

YANGIN

Yangın (Fire):
Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin kontrol dışı yanma olayıdır. Yavaş Oksidasyon (Oksidasyon, Oksitlenme):
Örneğin, demirin ve bakırın oksitlenmesi, canlıların hücre solunum olayları birer yavaş oksidasyondur. Yanma tarifinin içine girmez. Ama yavaş oksidasyon zamanla hızlı oksidasyona dönüşebilir.
Örneğin, bezir yağına bulaştırılmış bir bez parçası, normal şartlar altında kolaylıkla oksitlenecek ve bu oksitlenme sırasında açığa çıkan ısı ile sıcaklığı tutuşma derecesine kadar zamanla yükselerek kendiliğinden alevlenme meydana gelecektir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

3-İşyeri hekimi, işyeri hekimliği sertifikası olan doktordur. İşveren tarafından atanır.
4-Personel, sosyal işlerden veya mali ve idari işlerden sorumlu bir yönetici;
Personel müdürü, insankaynakları, endüstriyel ilişkiler veya mali ve idari işler diye adlandırılabilen birim sorumlularından biri veya bu bölümde çalışanların arasından bağlı bulunduğu bölümü temsil etme yeteneğine sahip olan bir kişi.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve
araştırma çalışmalarını planlayıp programlamak ve uygulanmasını sağlamak,
8.Faaliyet konuları ile ilgili yayım ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek,
9.Mesleki eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil
olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli

Dünya Çevre Günü

Gelişmiş ülkeler 5 Haziran 1972’de İsveç’in Stockholm şehrinde çevre konusunu tartışmak üzere bir araya gelmiş ve buluşma tarihi, Dünya Çevre Günü olarak ilan edilmiştir.

İNŞAAT İŞLERİNDE İSG

Proje Sorumlusu :
İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasından,
uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu
gerçek veya tüzel kişiyi İfade eder.
Hazırlık Koordinatörü :
Projenin hazırlık aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk
verilen, sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi İfade eder.
Uygulama Koordinatörü :
Projenin uygulanması aşamasında işveren veya proje sorumlus
u tarafından sorumluluk
verilen ve sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya
tüzel kişiyi İfade eder.
İşveren veya proje sorumlusu,
yapı işine başlamadan önce, yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate alarak,
uygulanacak kuralları belirle
yen bir sağlık ve güvenlik planı hazırlayacak veya hazırlanmasını sağlayacaktır. Yapı
alanında iş sağlığı ve güvenliği risklerini içeren çalışmalar yapılmıyorsa koordinatör atanmayabilir.

EMİSYON İZNİ VE EMİSYON ÖN İZNİ

e) İşletmede bulunan tesislerin bütünü için; Ek-2 Tablo-2.1’deki kütlesel debilerin aşılması halinde işletmeci tarafından, tesislerin etki alanında, Ek-2’de belirtilen esaslar çerçevesinde hava kirliliği seviyesinin ölçülmesi ve işletmenin kirleticiliğinin değerlendirilmesi amacıyla uluslar arası kabul görmüş bir dağılım modeli kullanılarak, hava kirlenmesine katkı değerinin hesaplanması,

f) Yeni kurulacak işletmelerde bulunan tesislerin baca gazı emisyonlarının kütlesel debi ve konsantrasyon olarak ve baca dışından emisyon yayan tesislerin atmosfere verdiği emisyonların saatlik kütlesel debilerinin tespit edilmesi,

g) Yeni kurulacak işletmede bulunan tesislerin bütünü için; Ek-2 Tablo-2.1’deki kütlesel debilerin aşılması halinde işletmeci tarafından; tesislerin etki alanında, işletmenin kirleticiliğinin değerlendirilmesi amacıyla bir dağılım modeli kullanılarak hava kirlenmesine katkı değerinin hesaplanması, işletmenin kurulacağı alanda hava kirliliğinin önemli boyutlara ulaştığı kuşkusu varsa, hava kalitesinin bu Yönetmelikte belirtilen usullere uygun olarak ölçülmesi,

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANI NEDİR?

Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği kapsamına giren faaliyetlerde, işletmeci tarafından çalışmalara başlanmadan önce, bozulan doğal yapının yeniden düzenlenmesi, doğal dengenin kurulması ve alanın yeniden insanların ya da diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hale getirmesini sağlayacak biçimde Doğaya Yeniden Kazandırma Planı hazırlanır. Doğaya Yeniden Kazandırma Planı çalışmalarında, son arazi düzenlemesi için sahanın mümkün olduğu kadar faaliyet öncesindeki ekolojik durumuna ve eşyükseltilerine ulaştırılması hedeflenmelidir.

Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi

Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi

Çevre Görevlisi ve Çevre Gönüllüsü arasındaki fark

Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar veya çevre mühendisliği alanında yüksek lisans ve/veya doktora eğitimi almış olanlar sınav şartı aranmaksızın Çevre Görevlisi Sertifikası alırlar. Çevre Görevlisi Sertifikası olmayanlar, faaliyet veya tesislerde, çevre yönetim biriminde veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarında çevre görevlisi olarak çalışamazlar.

DEŞARJ ÖN İZİN İŞLEMİ

Yönetmelikte yapılan değişiklikten önce Gayrı Sıhhi Müessese Ruhsatı, İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı vb. müracaatında istenilen belgelerden biri olan Deşarj İzin Belgesi’ni almak üzere İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne müracaat eden kuruluş ve işletmelerden, Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumludur Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı’nı almış veya Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı’nı yaptırmış olanlar, İl Çevre ve Orman Müdürlükleri’ne müracaat ederek Deşarj Ön İzni’ni alabilir ve söz konusu izni G.S.M. izni veya İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı’nda kullanabiliriler.

Atık Akü Geçici Depolama İzni

Atık Akü Geçici Depolama İzni Atık Pil ve Akümülatörlerin Lontrolü Yönetmeliği’nin 18. Maddesi gereğince  Geri kazanım tesisleri ve akümülatör ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmeler ve araç bakım-onarım yerleri dışındaki atık akümülatör geçici… Okumaya devam et

Çevre izin ve lisans konuları

TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;
Tehlikeli Madde Deşarj İzni/ Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;
Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzni

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;

Yetkilendirme ve Çevre Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri ve Nitelikleri

Yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının yükümlülükleri:
Çevre izin veya çevre izin ve lisans başvuru sürecinde hizmet verecek yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları;
a)Hizmet verdiği işletmenin başvuru dosyasını, gerekli olan bilgi, belge ve raporları eksiksiz olarak hazırlamak/hazırlatmak ve başvuruyu yapmakla,
b)Hazırlanan bilgi, belge ve raporları eksiksiz bir şekilde yerinde inceleme yaparak değerlendirilmesi ve dosya içeriğindeki tüm bilgi, belge ve raporların teknik içeriğinin ilgili mevzuata uygunluğunu ve doğruluğunu sağlamakla,
c)İhtiyaç duyulan tüm bilgi, belge ve raporları öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve iletmekle,
ç)Hizmet verdiği işletme adına, mahalli idareler ve İl Çevre Orman ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bakanlık ile gerekli işlemler hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmakla,
d)Yetkili merci tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yerinde incelemeler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurmakla,

ÇEVRE CEZALARINA İTİRAZ USULLERİ

İdari Para Cezalarının Ödeme Yeri:

a)İdari Para Cezası Kesinleşmeden Önce Ödeme Yeri :

İdari yaptırım kararı, 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden uygulanan para cezalarında, cezanın tebliğ edildiği 30 gün içerisinde İdare Mehkemesine itiraz edilmemesi veya Mahkemenin idare lehine karar vermesi halinde kesinleşmiş olur. İdari yaptırım kararı veren idareler; idari para cezalarını, kanuni ödeme süresi içinde ya da idari yaptırım kararlarının kesinleşmesinden önce ödemek isteyen kişilerden tahsil edecek ve tahsil ettiği tutarları Hazine hesaplarına aktaracaktır

Küresel Isınma

2. Bulunduğun noktayı değerlendir
Sera gazlarını azaltmanın ilk adımı kişinin nerede ve ne şekilde bu gazların ortaya çıkmasına neden olduğunu bilmesir. Kişiler ve küçük işletmeler için online hesap makineleri ve iç değerlendirmeler başlangıç için yeterlidir. Daha büyük kuruluşlar yeni ISO 14064 standartları ya da World Resources Institute ve World Business Council for Sustainable Development’ın oluşturduğu Sera Gazı Protokolü gibi daha uzman işi öneri ve araçlara ihtiyaç duyabilirler.

İNŞAAT İŞKOLU İÇİN GENEL ÇEKLİST

YAPI ALANINDAKİ ASGARİ KOŞULLAR
17-Trafik yolları – Tehlikeli alanlar için ikaz levhaları
18-Araç yolları
19-Yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için özel önlemler
20-Hava koşulları önlemleri
21-Düşen cisimler
22-Yüksekten düşme
23-Döşeme boşlukları koruyucuları
24-Seyyar iskele ve merdivenler
25-İskeleler
26-Kaldırma araçları

SAĞLIK RAPORLARININ ALINMASI.

f-Radyasyon alan işlerde çalışan işçilerin aldıkları radyasyon dozimetre ile ölçülerek, bu ölçümler ayda bir defa değerlendirilecek, alınan dozun, izin verilen doz üzerinde olduğunun belirlenmesi halinde işçi bir süre işten uzaklaştırılacak ve yıllık total doz korunacaktır.
2-Tozlu (maden, tarım, tekstil, boya v.b.), kaynak gazlı-dumanlı, kimyasal madde ortamlı işyerlerinde çalışan işçilerin sağlık muayeneleri ile birlikte periyodik olarak 6 ayda bir akciğer radyografileri çektirilecektir.
3-Gürültülü ortamlarda çalışan işçilerin sağlık muayeneleri ile birlikte kulak duyma oranları ölçtürülerek belgelendirilecektir.

KİŞİSEL KORUYUCULARIN ZİMMET BELGESİ İLE VERİLMESİ.

İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.
İşçiler kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirecektir.

EĞİTİM BELGELERİ

İş ekipmanlarının değişmesi halinde,
4) Yeni teknoloji uygulanması halinde,
yapılır.
Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.

İŞYERLERİNDE VE İŞ EKİPMANLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER.

4-İşyeri ortamındaki toz ile fizik ve mekanik nedenlerle oluşacak gürültü, vibrasyon, ışınlarla ortaya çıkabilecek meslek hastalıkları önlemleri.
5-Kullanılan hammadde nedeniyle oluşabilecek meslek hastalıklarına (şarbon, bisinos, tetanos vb.) karşı alınacak önlemler.
(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik)
(Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik)
(Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik)
6-İşyerlerinde sürekli olarak 50’den fazla işçi çalıştırılması durumunda istihdam edilecek işyeri hekimi, hekimin çalışma koşulları ve muayene odası düzenlenmesi.

ÇALIŞANLARLA İLGİLİ OLARAK ALINACAK GENEL ÖNLEMLER,

8- Sürücü belgesi
09- Operatörlük belgesi ( kazancı ve iş makineleri ehliyetleri/sertifikaları)
10- SSK kartı fotokopisi

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK ATIKLARIN YÖNETİMİ

Atık Elektrikli ve Elektronik Atık Listesi aşağıdaki gibidir:
ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA KATEGORİLERİ AYRINTILI LİSTESİ
Büyük Ev Eşyaları
a) Büyük soğutucu cihazlar
b) Buzdolapları
c) Dondurucular
ç) Gıdaların soğutulması, korunması ve saklanması için kullanılan diğer büyük cihazlar
d) Çamaşır makineleri
e) Çamaşır kurutma makineleri
f) Bulaşık makineleri
g) Pişirme cihazları
ğ) Elektrikli ocaklar
h) Elektrikli saclar
ı) Mikrodalga fırınlar
i) Gıda pişirici ve hazırlayıcı diğer büyük
cihazlar
j) Elektrikli ısıtıcılar
k) Elektrikli radyatörler
l) Odaların, yatakların ve oturma gruplarının ısıtılmasında kullanılan diğer büyük
cihazlar